Tơlơi adoh: Jeh Triêng

{ing adoh: Y Loan-Y Ple-Y Ngơn

Să Đack Dục, tơring glông Ngọc Hồi, Kon Tum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương