Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

VOV4.Jarai - Anom kơsem min vaccine hăng jrao mă yua, Ding jum ia jrao dêh ]ar ta pơdo\ng [ơi tơring ]ar Khánh Hoà phrâo ngă giong bruă pơhra\m mă yua lông lăng, pel e\p tơlơi suaih pral, ruah mơnuih tla#o yua lông lăng vaccine pơgang Covid-19 tal 2 mơng Việt Nam hmâo anăn Covivac. Mơng hrơi anai lơ 5/3, hơdôm bôh anom tu\ mă hră pơ-ar rơkâo nao lông lăng tal 1 vaccine Covivac. Anom kơsem min vaccine hăng jrao mă yua gum hrom hăng Sang hră Đại học Y Hà Nội, Anom wai lăng klin ruă dêh ]ar ta tu\ mă, ruah mă hơdôm mơnuih gum hrom mă yua lông lăng vaccine. Hơdôm mơnuih gum hrom hmâo hnưr thun mơng 18-59 thun, tơlơi suaih pral klă, ro\ng rơkâo mă pô yua lông lăng, hmâo rơnoh kơtra#o, dlông djơ\ rơnoh pơkă, do# amăng kual kơsem min. Mơnuih gum hrom dưi pel e\p lăng 9 wot, dưi tla#o vaccine 2 wot, rim wot ataih nao rai 28 hrơi. Tơdơi kơ tla#o lông lăng, gơ`u do# glăi anih anom kơsem min sa hrơi mlăm kiăng lăng tui ano# pơhlôm `u./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương