Ayo\ hnâi khan nai (Adôh pơtô lăi ană bă)

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: Y Nâu-Y Non

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương