Hing ang amăng hrơi: 25/2/2021

 

VOV4.Jarai - Giăm 258 klai prăk le\ mrô prăk hăng nua gơnam mơ\ mơnuih [on sang, anom bơwih [ong hăng hơdôm khul grup amăng dêh ]ar hăng dêh ]ar tac\ rơngiao djru kơ Keh prăk pơhlôm pơgang klin Covid-19 [on prong Hồ Chí Minh. Mơng mrô prăk anai, [on prong Hồ Chí Minh hơmâo kah pơpha rơbêh 86 klai prăk mơta hăng gơnam tam, măi mok hơmâo mă brơi kơ hơdôm anih glăk pơgang klin Covid-19 [ơi [on prong, [on prong ăt djru mơn kơ tơring ]ar Hải Dương 2 klai prăk; brơi 1 klai prăk kơ hơdôm puih kơđông tơhan pơgang guai, ling tơhan hăng [ing hyu tir, pơgang klin [ơi guai lo\n ia hơdôm tơring ]ar Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Dak Nông, Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum. Laih dong nao c\uă jơmư, brơi gơnam kơ [ing ơi ia jrao gum pơgang klin Covid-19 [rô Hrơi pioh kơ ơi ia jrao Việt Nam 27/2 thun anai. Him lăng, Grup iâu pơthưr, c\ơmă mă, hăng kah pơpha mrô prăk anai năng ai `u 22,6 klai prăk pioh blơi gơnam yua gah ia jrao ăt kah hăng djru hơdôm anom bruă ia jrao glăk ngă bruă pơgang klin covid-19./.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương