Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

VOV4.Jarai - Tui hăng tơlơi lăi pơthâo mơng gơnong bruă s^ mơdrô tơring c\ar Lâm Đồng, him lăng rơnoh pơhrui amăng s^ mơdrô gơnam đơ đam tơring c\ar amăng blan 2/2021 truh pơ 48 klăk đôlar Mi, đ^ rơbêh 11% pơhmu tui tơđar thun hlâo. Amăng anun, anom bơwih [ong s^ mơdrô amăng lo\n ia him lăng rơbêh 31 klăk đôlar Mi, đ^ rơbêh 22%, truh pơ 66% rơnoh pơhrui s^ mơdrô amăng đơ đam tơring c\ar. Anom bơwih [ong s^ mơdrô tuh pơ alin mơng tac\ rơngiao him lăng rơbêh 16 klăk đôlar Mi, hro\ trun rơbêh 5% pơhmu tui tơđar thun hlâo, truh pơ 34% rơnoh pơhrui amăng đơ đam tơring c\ar. Rơnoh pơhrui amăng s^ mơdrô đơ đam tơring c\ar 2 blan ako\ thun 2021 him lăng rơbêh 120 klăk đôlar Mi, đ^ 70% pơhmu tui tơđar thun hlâo hăng giăm 15% pơhmu hăng tơlơi pơkă amăng thun 2021. Hơdôm gơnam ba s^ mơdrô pơ tac\ rơngiao mơng Lâm Đồng lu hloh le\ alumin hăng hydroxit `ôm, kơphê, c\e, a`ăm tam, boh `ông, bơnga, abăn ao mơ`am ba nao s^ pơ dêh c\ar Japan, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương