Hing ang amăng hrơi: 25/2/2021

 

VOV4.Jarai - Khua git gai Ping gah, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng mơ-it tơlơi hơ-ơc\ hmưi kơ Pơtao dêh ]ar Japan ơi Naruhito. {rô hrơi tơkeng mơng Pơtao dêh ]ar Japan Naruhito, Khua git gai Ping gah, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng hơmâo tơlơi hơ-ơc\ hmưi kơ Ơi pơtao dêh ]ar Japan. Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc mơ-it tơlơi hơ-ơc\ hmưi kơ Khua dêh ]ar Japan ơi Suga Yoshihide. {rô hrơi anai mơn, Kơ-iăng khua dêh ]ar, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar ơi Phạm Bình Minh mơ-it tơlơi hơ-ơc\ hmưi kơ Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Japan ơi Motegi Toshimitsu.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương