Hing ang amăng hrơi: 25/2/2021

VOV4.Jarai-Tơlơi pơhing mơ\ng kơnuk kơna dêh ]ar Thai Lan brơi thâo, khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Myanmar, ơi Wunna Maung Lwin hrom hăng lu khua mua nao hrom `u truh laih pơ Bangkok lơ 24/2, kiăng pơ]rông sai kơ tơlơi rung răng [ơi dêh ]ar gơ`u hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Thai Lan laih anun Indonesia.

Anai le\ tal nao ]uă dêh ]ar ta] rơngiao blung a mơ\ng sa ]ô prong mơ\ng dêh ]ar Myanmar, yap mơ\ng hrơi ling tơhan dêh ]ar anai đ^ apăn bruă git gai lo\n ia ako\ blan 2 anai. Bruă ngă mơ\ng ling tơhan ră anai, arăng jăm [uah kơtang biă mă mơ\ng mơnuih [ôn sang hăng jar kmar.

Tai nao ]uă dêh ]ar ta] rơngiao mơ\ng ơi Maung Lwin truh pơ Thai Lan pơphun [u sit nik ôh, `u hơmâo bưp sui sa mông [ơi tơdron rơdêh por Don Muang –Bangkok hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Thai Lan, ơi Don Pramudwinai. {ơi mông bưp anai, dua ]ô khua ding jum hơmâo pơ]rông sai tơlơi pơhing [ơi dêh ]ar Myanmar, boh nik `u kơđi ]ar, ăt kah hăng hơdôm tơlơi pơkơdong mơ\ng mơnuih [ôn sang [ơi dêh ]ar Myanmar ngă kơ jar kmar bơngơ\t hrom.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương