Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

VOV4.Jarai - }ơtlăm lơ 4/3, nao ]ua\ hăng mă bruă [ơi tơring ]ar Thừa Thiên-Huế, Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc ]râo ba hơdôm ding jum, gơnong bruă bơdjơ\ nao ta` ngă giong hră ]ih Tơlơi pơtrun pơsit lăi pơthâo kơ Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [ôn sang mă yua kơ sa dua hơdră pơkă, hơdră bruă pha ra pioh kơ tơring ]ar Thừa Thiên-Huế [ơi dlông bruă pơgang hăng ngă tui gru grua đưm hăng gru bôh thâo đưm Huế. Pok pơhai ngă tui Tơlơi pơtrun pơsit mơng Ding jum kơđi ]ar, truh ră anai Kơnuk kơna hmâo ]ih pơkra laih Tơlơi pơtrun pơsit mơng Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar mă yua sa dua hơdră, hơdră bruă pha ra pioh kơ Thừa Thiên Huế. Hră ]ih Tơlơi pơtrun pơsit brơi mă yua hơdôm tơhnal pơkă pha ra kơ hơdră, rơnoh mrô mơnuih [ôn sang, ngă dưm kơnar ngăn rơnoh pơhrui mă yua ngăn drăp kơnuk kơna, prăk pơhrui glăi hơnong `u lom sa ]ô mơnuih hăng ]ih pơkra hơdră, hơdră bruă pha ra kiăng djru Thừa Thiên Huế ngă tui pran pô, iâu pơhrui đut tơhnal hơdôm ngăn rơnoh kơ tuh pơplai pơđ^ kyar, pơhlôm djơ\ hrom kơplah wah pơđ^ kyar bơwih [ong hăng pơđ^ kyar bôh thâo, mơng anun amăng [rư\ pơđ^ tui prăk pơhrui glăi kơ mơnuih [ôn sang./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương