Hing ang amăng hrơi: 8/3/2021

VOV4.Jarai – Khul pơ ala mơnuih [on sang tơring c\ar Gialai phrâo hơmâo tơlơi pơsit kơ Ako\ bruă tuh pơ alin blơi gơnam tam măi mok gah ia jrao brơi hơdôm sang ia jrao gưl tơring c\ar hăng tơring glông amăng thun 2021 hăng rơnoh prăk tuh pơ alin 40 klai prăk mơng ngăn drăp tơring c\ar. Tui anun, Ako\ bruă tuh pơ alin blơi pơhrua gơnam tam măi mok gah ia jrao brơi hơdôm sang ia jrao tơring c\ar hăng sang ia jrao tơring glông tui hăng hră pơtrun yua kơ Ding jum ia jrao jao kiăng bruă pơc\rang lăng, pơjrao hăng bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih [on sang klă [iă dong, bruă khăm pơjrao pơ anăp jai klă tui; ngă gêh gal amăng khăm pơjrao, pơhlôm brơi abih bang mơnuih dưi khăm pơjrao hăng măi mok klă hloh … Hơdôm anom bruă ngă tui ako\ bruă gưl tơring c\ar hơmâo: Sang ia jrao prong tơring c\ar, sang ia jrao pơjrao [ing c\ơđai tơring c\ar, Sang ia jrao 331; sang ia jrao tơring glông hơmâo hơdôm anom bruă ia jrao: Plơi prong An Khê, Ayun Pa, tơring glông Phú Thiện hăng Kbang.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương