Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

 

VOV4.Jarai - Lơ 4/2, mông tal sa mơng Jơnum min ngă hro\m pơđ^ kyar ASEAN – Prang hơmâo pơphun lăng nao rai amăng tivi. {ơi mông jơnum, gah dêh ]ar Prang pơsit lăng yôm biă tơlơi ngă hro\m hăng ASEAN, lăi nao lăi rai ASEAN gơgrong bruă prong djă bong tơlơi hơđong kơjăp kơđi ]ar hăng tơlơi bơwih [ong mơng kual laih anun kiăng gum hro\m dlăm hloh amăng djo\p bruă yua ASEAN ba jơlan. Dêh ]ar Prang [uăn djru hro\m hăng ASEAN ako\ pơdong kual mơnuih mơnam đ^ kyar, lăi pơthâo Hơdră anăp nao pơ anăp ASEAN 2025, hơdôm tơlơi kiăng ngă hlâo amăng Hơdră bruă Ru\ pơdong Abih bang ASEAN. Ako\ bruă abih bang Pơtruh nao rai ASEAN 2025, Ako\ bruă Pơc\eh phrâo Pơlir hơbit ASEAN rơwang 4 (20210-2025), laih dong gum djru djă bong tơlơi rơngai, hơđong kơjăp, pơđ^ kyar [ơi kual Châu Á – Thái Bình Dương hăng [ơi ro\ng lo\n tơnah.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương