Hing ang amăng hrơi: 8/3/2021

VOV4.Jarai - Gru\p gah khul hơdôm [irô hăng Anom bơwih [ong tơring ]ar Daknông phrâo gum hrom hăng Gru\p Sang bruă Nhôm Daknông – TKV pơphun bruă pla kyâu [ơi Sang măi Alumin Nhân Cơ, tơring glông Dak R’lấp. Hăng anăn `u “Yua kơ sa sang măi mơtah”, jơlan hơdră iâu pơthưr mơnuih amăng khul, [ing hlăk ai sang bruă anăp nao klă bruă pla phrâo rơbêh kơ 1.000 [e\ phun kyâu mơtah jum dar đang sang măi.

Hơdôm gru\p hlăk ai gah sang bruă hmâo k^ jao wai lăng hăng bơwih brơi phun pla, hăng bruă ngă tui [ia\ biă mă `u sa ring bruă phun mơtah, rim mơnuih hlăk ai, tơdăm dra sang bruă hmâo pla hăng hlă hnal ring bruă “Đang phun kyâu hlăk ai”. Anai le\ bruă mă tu\ yua kiăng ngă tui pran jua ba jơlan hlâo, gum djru mơng hlăk ai gum tơngan hrom pơgang anih anom do#, pơdo\ng pơjing bôh than ]ơkă mơ-ak 90 thun hrơi pơdo\ng Khul hlăk ai Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3)./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương