Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

 

VOV4.Jarai - Ngă tui Tơlơi pơtrun mrô 162 mơng Kơnuk kơna kơ hơdră ngă bruă hăng ling tơhan gum wai lăng tơlơi rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh ]ar, Anom git gai tơhan Binh chủng công binh glăk prăp lui Grup Công binh hơmâo 295 c\ô mơnuih gum wai lăng tơlơi rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh ]ar, amăng anun hơmâo grup mơng Anom git gai tơhan binh chủng hơmâo 20 c\ô mơnuih. Bruă pơto\p tơhan pơ[ut amăng abih bang bruă kah hăng gah bruă tơhan, kơđi ]ar, bruă djru tui tlôn, k^ thuâ|t, gah tơlơi hrăm apăn bruă wai pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh ]ar…pơhlôm dưi ngă giong bruă hơmâo jao lơ\m ba nao amăng grup khua djru bruă amăng hrơi blan pơ anăp. Mơng blan 6/2014 truh ră anai, Việt Nam hơmâo ba nao 179 wơ\t c\ô tơhan nao wai pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh ]ar [ơi Grup khua djru bruă Dơnung Sudan, Cộng hoà Trung Phi hăng Anom bruă wai lăng tơlơi rơngai [ơi Sang gum hơbit djop dêh ]ar.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương