Tăng ngăn hâi: 14/1/2021


VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi VOV ai tơbleăng tơdroăng rơtế tung môi hâi lơ 26/12/2020, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Kon Tum pơkâ 5 to hlá mơ-éa rah xo 5 khu ki ‘no liăn cheăng pro 5 tơdroăng tơkêa hngêi kơmăi on tơhrik a péa tơring Kon Plông, Kon Rẫy, hâi lơ 6/1/2021 kố nah Vi [an hnê ngăn kong pơlê hiăng ai hlá mơ-éa mơhno tối tơdroăng ki kơchăng tung rak ngăn pơkâ, ‘no liăn pro mâu tơdroăng tơkêa hngêi kơmăi on tơhrik a kong pơlê.

 

 

Pro Hno vâ ăm têa hiu a hngêi kơmăi on tơhrik Đak Re chiâng tơhnâp tơnêi cheăng kâ dêi kuăn pơlê cheăm Hiếu, tơring Kon Plông

 

Ki nhên gá, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Kon Tum hiăng pơkâ thế pơtê pơtân [ă mâu tơdroăng tơkêa hngêi kơmăi on tơhrik ku\n hiăng ai tung túa pơkâ la tá hâi ‘no liăn pro. {ă 5 tơdroăng tơkêa hngêi kơmăi on tơhrik a péa tơring Kon Plông [ă Kon Rẫy hiăng môi tuăn [ă troăng hơlâ ăm mâu khu ki ‘no liăn tơku\m séa ngăn, chêh pro hồ sơ pơkâ thế môi tuăn [ă troăng hơlâ ‘no liăn, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Kon Tum pơcháu ăm Khu ngăn túa pơkâ [ă ‘no liăn cheăng pơkuâ tơru\m [ă Khu ngăn cheăng kơmăi kơmok [ă tê mơdró xuân môi tiah mâu tíu pêi cheăng ki ai tơdjâk troh séa ngăn krá ki tơdjâk dêi tơdroăng tơkêa troh kong prâi pơlê pơla.

Xuân a hlá mơ-éa kố Vi [an hnê ngăn kong pơlê Kon Tum pơcháu ăm Khu ngăn cheăng kơmăi kơmok [ă tê mơdró pơtối séa ngăn hngêi kơmăi on tơhrik kố a kong pơlê; kho\m mơ-eăm tí tăng ‘nâi ple\ng tah lôi túa pơkâ [ă mâu tơdroăng tơkêa ki ôh tá rak tơniăn tơ-[rê cheăng kâ, ai hdi xo tơnêi kong, tơdjâk kân troh tíu kuăn pơlê rêh ối [ă tơdjâk ‘mêi troh kong prâi tơnêi tíu.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định