Nhạc: Lê Xuân Thọ - Lời thơ: Bùi Thanh Hải

Thể hiện: Đăng Thuật-Thành Lê

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định