Mtă mtăn kơ êdam êra (Pơchân droh rơtăm)

Hơhdruê hơdrông: Rơđế

Ngế hơhdruê: Jâ H’Yêu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định