Tăng ngăn hâi: 25/2/2021


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/2, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Gia Lai ai tơdroăng pơkâ ‘na tơdroăng ki séa ngăn pêi pro hnoăng cheăng klêi kơ’nâi rôh pơtê Têt Lo hơnăm nếo Tân Sửu 2021. Tiah mê, kăn hnê ngăn kong pơlê pơkâ thế mâu khu râ, kơvâ cheăng kong pơlê tơku\m tối tơbleăng mâu hnoăng cheăng ki kal.

 

 

Kuăn pơlê Gia Lai lo lăm pêi apoăng hơnăm

 

Ki nhên, pơtối séa ngăn, pêi pro kơtăng mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 tro tơdroăng ki hnê mơhno dêi Tơnêi têa, pôi tá tơngôu, kơjo kum rak vế ivá châ chăn ăm kuăn pơlê [ă pêi pro tơdroăng pơkâ. Hbrâ rơnáu séa ngăn, ‘nâi nhên tơdroăng vâ hbrâ mơdât châ tơ-[rê [ă tơdroăng ki ôh tá tơniăn dêi pơreăng.

Rơtế amê, hnối hnê mơhno ăm mâu tíu pêi cheăng, khu mơdró kâ, kuăn pơlê tơbleăng pêi pro, tê mơdró, hnê hriâm tro tiô pơkâ, hnê hbrâ mơdât pơreăng Covid-19.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định