Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - A rôh hôp má péa Khu hnê mơhno ‘na hnoăng cheăng tâ ph^u pôk kăn Kuo#k ho#i hneăng má 15 [ă Ho#i đong hnê ngăn rêm râ hơnăm 2021 – 2026 po a kơxê lơ 4/3 a Hà Nội, pôa Trần Thanh Mẫn, Ngế cheăng tung tíu xiâm kal kí, kăn hnê ngăn Vi [an xiâm Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam pơkâ thế, hnoăng cheăng séa ngăn tâ ph^u athế tơdrăng, tâng ai tơdroăng ki mơhno\ng pro xôi, ôh tá rak tơniăn, ôh tá tro pơkâ, hlá mơ-éa, tơdroăng mê athế re\ng tơbleăng, vâ mâu kơ koan ki ai tơdjâk troh re\ng pơkâ tơleăng.

Tơpui a rôh po Hneăng hôp, pôa Trần Thanh Mẫn pơkâ thế, mâu kăn cheăng tung Khu hnê mơhno cheăng tâ ph^u pôk Vi [an Tíu xiâm Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam re\ng pro klêi mâu hlá mơ-éa, tí tăng ‘nâi ple\ng ăm Khu hnê mơhno cheăng pêi pro mâu tơdroăng ki hbrâ ăm rôh tâ ph^u, rak tơniăn tro tơdroăng, tro luât.

‘Na hnoăng cheăng ki kal tung la ngiâ, Khu hnê mơhno cheăng tâ ph^u Vi [an Tíu xiâm Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam pơtối pêi pro tơdroăng ki hnê mơhno, tiâ mơnhên ăm kong pơlê, mâu khu tơru\m cheăng ‘na hnoăng cheăng tâ ph^u.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định