Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 4/3, pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm pho\, ngế xiâm tơpui kâ tơnêi têa pin hiăng tơpui phôn [ă pôa Vivian Balakrishnan, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Singapore ‘na tơru\m cheăng pơla péa [ă mâu tơdroăng tung kơpong, a kong têa ê ki péa pâ rơtế vâ ‘nâi ple\ng. Pôa Vivian Balakrishnan tối nhên, Singapore ngăn nhuo#m tơru\m cheăng [ă Việt Nam, malối tung pơla kong têa ê [ă tung kơpong dế ôh tá tơniăn môi tiah nôkố.

 

Pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơpui phộn [a\ Ngế xiâm pro xiâm hnê ngăn kong têa Singapore

 

Péa ngế xiâm tơpui kâ hiăng tơpui ‘na mâu troăng hơlâ mơdêk tê mơdró, mơdêk ‘mâi mơnhông tơdroăng cheăng kâ klêi kơ’nâi ai pơreăng kân, lôu péa [ă pro tơ’lêi hlâu ăm tơdroăng ki prôk lăm; túa pơkâ pâk vaccine [ă tơdroăng ki xúa ‘na hlá mơ-éa vaccine.

Péa pâ xuân tơpui ‘na mâu tơdroăng tung kơpong [ă a kong têa ê ki péa pâ rơtế vâ ‘nâi ple\ng, tung mê ai tá tơdroăng Myanmar; rơtế tối ‘na tơdroăng ki rơhêng vâ tơdroăng a Myanmar re\ng vêh tơniăn, xua hơniâp le\m [ă tơru\m tung kơpong, veăng kum ivá ăm tơru\m cheăng xuân môi tiah hnoăng cheăng [ă ki loi nhuo#m dêi ASEAN.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định