Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

 VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 1/3/2021, a tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ roh hôp ‘na hơ’leh pơkâ pêi tơdjuôm pơlê kong kân Đà Nẵng troh hơnăm 2030, tơmiât pêi troh hơnăm 2045. Ing rơkong veăng tơpui tối dêi mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, mơgêi roh hôp, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa kheăn kơdeăn ki hôm dêi tơdroăng tơkêa bro, hiăng pêi tiô mâu hnoăng cheăng, mơhno troăng la ngiâ tiô Pơkâ dêi Khu xiâm kal kí, Chin phuh, rak tơniăn pêi tiô troăng ton; mơhno troăng prôk tung la ngiâ ôh tá hơngế Đà Nẵng kô chiâng pơlê kong kân ki phá tơ-ê dêi Việt Nam, môi tiah: Hà Nội [a\ pơlê kong kân Hồ Chí Minh.

 

 

Tâ tá rôh hôp

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa xuân pơchân tối pơlê kong kân ‘na tơdroăng têa ‘mêi mơ’no lo pa kong dêi Pơlê kong kân, ôh tá ăm pro ‘mêi kong prâi têa kơx^, môi tơdroăng ki kal [a\ Đà Nẵng. Pak^ng mê tơtro\ng ‘na tơdroăng kong prâi; mơnhên tơdroăng tơru\m cheăng dêi Đà Nẵng [a\ mâu kong pơlê môi tiah Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình pro mơnhên tíu cheăng lêng, kring vế dêi pơlê kong kân, pro mơnhên tâ tơdroăng pơlê kong kân tơxâng rêh, pơlê kong kân tơniăn ki pơlê kong kân dế pêi pro.

 

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định