Tăng ngăn hâi: 27/2/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Yoshihide Suga, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk hiăng ai rôh tơpui phôn [ă pôa Scott Morrison, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Australia. A rôh tơpui phôn, péa ngế kăn xiâm pơkuâ hiăng môi tuăn rôh lăm pôu Nhuk dêi pôa Scott Morrison a hơnăm nah hiăng tơniăn le\m.

Nhuk prếi Australia xuân cho ‘’Kong têa tơru\m cheăng tung la ngiâ’’ kô mơdêk tơru\m pêi pro nhên tung hên kơvâ cheăng tung mê ai, gak kring [ă cheăng kâ. Péa pâ xuân hiăng môi tuăn mơdêk tơru\m cheăng pơla péa kong têa [ă tơru\m cheăng pơla Mih [ă ASEAN hnối po rơdâ’’.

Tung pơla mê, ki tô tuăn má môi [ă mâu ivá mơ-eăm môi pâ xêh vâ hơ’leh tơdroăng a Biển Hoa Đông [ă Biển Đông xuân môi tiah tơdroăng ‘’Luât Têa kơx^’’ dêi Sinuâ ăm phêp kăn sat gak ngăn têa kơx^ kong têa kố xúa pháu hnêa [ă mâu plong tuk dêi kong têa ê.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định