Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Tiô tơvi mơ’no tối, tơdroăng ki tơxiăn tơpâm hiăng pơtối hlối a mâu rôh tríu tơtrâ a hâi lơ 3/3 a Myanmar, pro ki iâ ai 9 ngế hlâ. Nôkố, mâu rôh tríu tơtrâ dế hlo rế hên a Myanmar, tung pơla pôa Win Myint, kăn xiâm pơkuâ kong têa tro rup kroăng dế trâm [ă 2 tơdroăng xôi nếo.

Hdrối mê, pôa ki kố, xuân tro mơne\n pro xôi luât, mơni chiâng vâ kroăng phak pôa troh 3 hơnăm. Lối rơpâu ngế cho mâu ngế ki tríu tơtrâ Myanmar hiăng tơku\m a mâu pơlê kong kân mơdró kâ Yangon. Khu lêng gak kring chiâng athế pe\ng hnêa, thâ pơtê tơdroăng tríu tơtrâ. Tung pơla mê, a kong pơlê kân Chin, peăng mâ hâi lu dêi Myanmar, tơdroăng ki tríu tơtrâ hlo tơtrâ a hên h^n mâu pơlê kân dêi kong pơlê kân kố.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định