Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


VOV4.Sêdang – Po tung môi măng t^ng, sap ing hâi lơ 1 troh lơ 7/3, Mơd^ng pleăng mơheăm rôh má 14 dế tơ’mot hên ngế troh pleăng mơheăm. Hơnăm kố, pak^ng Vie#n rak ngăn – Pâk ‘mot mơheăm Tơnêi têa, Mơd^ng pleăng mơheăm ối po a 3 tíu pleăng mơheăm a Hà Nội. Tơdroăng kố xua Vie#n rak ngăn – Pâk ‘mot mơheăm Tơnêi têa, Khu hnê mơhnhôk pleăng mơheăm Pơlê kong kân Hà Nội [ă Khu ngăn Droh rơtăm Mơhnhôk pleăng mơheăm Hà Nội tơku\m po.

{ă tơdroăng ‘’Pleăng mơheăm tơniăn – Pôi tá tô tuăn ‘na COVID-19’’, leh mơd^ng pleăng mơheăm rôh kố tiô tối mơhnhôk châ lối 4 rơpâu tơdrong mơheăm, veăng ‘mâi mơnhông tơdroăng ki ôh tá ai mơheăm klêi kơ’nâi Têt Lo hơnăm nếo. Loi nhuo#m [ă mơnê hiâm mơno hơ-ui dêi mâu ngế ki pleăng mơheăm, tie#n sih Bạch Quốc Khánh, Vie#n trưởng Vie#n rak ngăn – Pâk ‘mot mơheăm Tơnêi têa tối: Rêm rôh Vie#n tơbleăng krếo thế pleăng mơheăm, hiăng ai lối chât to kơ koan, tíu pêi cheăng [ă lối rơpâu ngế kuăn pơlê troh pleăng mơheăm [ă pêi pro tơdjâk tơdroăng ki le\m tro dêi tơdroăng cheăng kố.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định