Tăng ngăn hâi: 1/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu kăn pơkuâ dêi pôa Joe Biden, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ăm ‘nâi, xuân pơtối po rơdâ mâu tơdroăng ki vâ tơpui tơno trếo tik nik [ă Iran maluâ kong têa kố ôh tá vâ veăng a môi rôh trâm mâ Mih [ă mâu kong têa tơru\m cheăng ki ê dêi tơkêa trếo tik nik Iran. Pôa Saeed Khatibzadeh, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Iran hdrối mê hiăng tối tiah kố, Iran kô tơku\m po môi rôh trâm ôh tá păng ‘nâng [ă Mih [ă mâu kong têa tung châu Âu vâ ‘mâi mơnhông tơkêa trếo tik nik Iran hơnăm 2015.

Pôa Khatibzadeh ai tối tiah kố, nôkố, ôh ti xê cho rôh ki tơtro vâ tơku\m po môi rôh trâm ki ôh tá păng ‘nâng [ă Mih [ă mâu kong têa châu Âu. Tiô túa tơmiât dêi Iran, hdrối tâ Mih kal tah tâi tâng mâu tơdroăng ki pơxâu phâk môi pâ xêh kơ Iran.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định