Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Tiô tơdroăng ăm ‘nâi sap ing Khu ngăn cheăng kơmăi kơmok [ă tê mơdró kong pơlê Lâm Đồng, tiô riân kơxo# liăn pêi lo ing tơdroăng ki tê tơmeăm ngi kong têa lâp kong pơlê khế 2/2021 châ 48 rơtuh dollars, tâk lối 11% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm hdrối. Tung mê, khu mơdró kâ tung tơnêi têa châ lối 31 rơtuh dollars, tâk lối 22%, châ 66% kơxo# liăn pêi lo ing tê tơmeăm ngi kong têa ê lâp kong pơlê.

Khu mơdró kâ ai kơxo# liăn ‘no cheăng ing kong têa ê châ lối 16 rơtuh dollars, kơdroh lối 5% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm hdrối, châ 34% kơxo# liăn pêi lo ing tơmeăm ngi kong têa ê lâp kong pơlê  ki kơnâ ‘na tê tơmeăm ngi kong têa ê lâp kong pơlê a khế 2 apoăng hơnăm 2021 châ lối 120 rơtuh dollars, tâk 70% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm hdrối [ă vâ chê 15% tâng vâ pơchông [ă túa pơkâ hơnăm 2021.

Mâu kế tơmeăm ki tê ngi kong têa ê dêi Lâm Đồng ki hên cho tơmeăm pro [ă tơnêi hneăn alumin [ă hydroxit nhôm, kơphế pơ’leăng, chế ki uâ pơliê, kơchâi plâi, kloăng hôt, reăng, kế te\n, tơmeăm pơchoh [ă mâu kong têa môi tiah Nhuk, Swiss, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định