Tăng ngăn hâi: 4/3/2021


 

VOV4.Sêdang – Kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê Kon Tum hiăng k^ hlá mơ-éa ‘na tơdroăng ki pơtối mơdêk hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19. Vi [an hnê ngăn kong pơlê pơkâ thế kăn [o#, kuăn pơlê tung kong pơlê pêi pro kơtăng mâu tơdroăng pơkâ hbrâ mơdât pơreăng, malối cho tơdroăng ‘’5K cho truâ kên pâng môh rơkong, xôh pơkeăng - ối hơngế - pôi tá ối tơku\m – tối tơbleăng ‘na ivá. Vi [an hnê ngăn kong pơlê pơkâ thế pro tơ’lêi hlâu vâ mâu tôh pêi cheăng mơdêk rơdêi hnoăng cheăng dêi tơná tung hbrâ mơdât pơreăng.

Vi [an hnê ngăn kong pơlê pơkâ thế kơdroh tơku\m po mâu tơdroăng po mơd^ng, to khôp, tơ’noăng ivá, tơdroăng ki tơku\m hên mơngế a tíu ối tơdjuôm. Vi [an hnê ngăn kong pơlê pơkâ thế mâu tơring, pơlê kong kơdrâm pơtối hbrâ tối tơbleăng mâu tơdroăng pơkâ hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 tung kong pơlê; pêi pro kơtăng séa ngăn, tối ‘na châ chăn, klâ ối krê tơku\m, klâ ối krê a hngêi tro pơkâ. {ă mâu ngế ki ôh tá pêi pro, athế pơklât thế ối krê ‘na pơkeăng tiô tro pơkâ.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định