Tăng ngăn hâi: 24/2/2021

 

VOV4.Sêdang – Kong tô khăng khoăng ton khế kố nah pro tơ’lêi chếo kong a kong pơlê Kon Tum. Mâu khu pơkuâ kong [a\ kơvâ gâk ngăn kong dêi kong pơlê dế mơhnhôk khu hbrâ mơdât on chếo kong. A mâu tơring môi tiah: tơring Đăk Tô, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai, Ilâng kong }ư\ Mang Mrai [a\ hía hé. Mâu khu pơkuâ kong, kơvâ gak ngăn kong [a\ khu râ kăn pơkuâ mâu tơring hiăng mơhnhôk pơtroh khu cheăng gak plâ hâi plâ măng.

 


 

 

Séa ngăn tơdroăng hbrâ mơdât on chếo tung [a\ng kong pêt a tơring Kon Rẫy

Vâ hbrâ mơdât on chếo lối 610 rơpâu ha kong, mâu khu pơkuâ kong a Kon Tum hiăng pro rơpâu km troăng kơvê on, pro hr^ng tíu gak ngăn, tíu pơkuâ mơngế mot lo tung kong; po văng, chôu hlá pê, kế ki tơ’lêi chếo vâ kơdroh tơdroăng tơ’lêi pro chếo kong; tơku\m po tơkêa [a\ rêm rơpo\ng kuăn pơlê vâ pơkuâ tơdroăng muih chiâk deăng ví tơ’lêi on chếo troh tung kong.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định