Tăng ngăn hâi: 11/2/2015

Giấc mơ Chapi

Nhạc và lời: Trần Tiến

Trình bày: Cố NSND Y Moan

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định