Tăng ngăn hâi: 1/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tơdjâk troh mâu tơdroăng ki pro xôi, ôh tá tơtro tung kơvâ pơkuâ, gak ngăn kong a kong pơlê Dak Lak, Ko\ng an kong pơlê tối ăm ‘nâi, dế tơku\m po séa ngăn 2 roh tơdroăng ki kân [a\ tro lu\p troh chât rơpâu ha kong. {ơrô Kán sat cheăng kâ (PC03), Ko\ng an kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi 2 roh tơdroăng ki kân a péa tơring cho Ea Kar [a\ Ea Sup. A tơring Ea Kar, apoăng Ko\ng an kong pơlê rup châ môi roh 5 ngế kếo 28 met kho#i loăng ôh tá tro luât ối tung kơpong kong dêi Ko\ng ti gak ngăn [a\ mơnhông pêt kong Ea Kar.

 

Kong Ko\ng ti Ea Kar tro ko 'nhê

 

Roh má péa cho a tơring Ea Sup. Kơ koan séa ngăn dế tơku\m po mâu troăng mơnhên tối tơbleăng ai pro xôi a 4 tíu kố ai hlo tơdroăng ki ôh tá pôu râng hnoăng cheăng pro tro lu\p lối 22 rơpâu ha kong tung hneăng 2006 – 2016. Roh tơdroăng kố cho xôi kân, rơtế [a\ Ko\ng an kong pơlê, mâu kơ koan dêi kong pơlê, dêi tơring dế mot vâ séa ngăn mơnhên tơdroăng kố.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định