Chêm pro pâu

Hơdruê hdroâng: Jêh-Triêng

Ngế hơdruê: Y Loan – Blong Veh

Cheăm Đak Dục, tơring Ngọc Hồi, kong pơlê Kon Tum

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định