Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận - Thể hiện: Khánh Ngọc – Minh Thư – Lê Trung Cương – Minh Trung

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định