Adơi hiam bơnai kâo ană Kur

Hơhdruê hơhdrông: Jarai

Ngế hơhdruê: Siu H’Đur

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định