Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Kim Jong-un, kăn xiâm hnê ngăn kong têa Triều Tiên hiăng pơkuâ po môi rôh hôp dêi Khu pơkuâ ngăn Đảng lêng Tơnêi têa vâ mơjiâng ‘’luât hiâm mơno kăch măng’’, malối cho rơxông kăn [o# sih quan hơnăm ối nếo tung khu lêng.

A rôh hôp, kăn hnê ngăn kong têa Triều Tiên tối nhên, ki kal dêi tơdroăng ki mơjiâng luât tung khu lêng, ôh ti xê cho môi tơdroăng ‘na kih thuât, mê ối cho tơdroăng ki kal ai tơdjâk troh pơtối ối dêi Đảng Lao động Triều Tiên [ă pơkâ troh tơdroăng ki tơ-[rê tung mơjiâng [ă mâu tơdroăng cheăng lêng.

Pôa Kim Jong-un xuân krếo thế mơdêk hnê hriâm [ă séa ngăn vâ rak vế mâu sih quan pơkuâ dêi mâu rơxông nếo ai túa tơmiât ‘na tơdroăng kal kí [ă hiâm mơno le\m, tơdrăng.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định