Tăng ngăn hâi: 25/2/2021


VOV4.Sêdang - Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pơtroh rơkong rơkâu troh Pơtáu Nhuk cho pôa Naruhito. Drêng troh leh tơbâ hâi kot mâ Pơtáu  Nhuk, pôa Nguyễn Phú Trọng hiăng pơtroh kơthô rơkâu troh Pơtáu  Nhuk.

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pơtroh kơthô rơkâu troh pôa Suga Yoshihide, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk. Rôh kô,  pôa Phạm Bình Minh, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa, Ngế xiâm tơpui kâ pơtroh kơthô troh pôa Motegi Toshimitsu, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Nhuk.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định