Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

Kong pơlê Kon Tum

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 32 - 34 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18  – 20 đo# C

 

 

Kong pơlê Gia Lai

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 31 - 33 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 17 – 19 đo# C

Krê mâu tơring ối peăng mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tô:  Sap ing 33 - 35 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 22 – 24 đo# C

 

 

Kong pơlê Dak Lak:

 

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 32 - 34 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18  – 20 đo# C

 

 

Kong pơlê Dak Nông:

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 31 - 33 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 17  – 19 đo# C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

 

Xok iâ klêi mê tơprâ, kơmăng ôh tá ai mêi, peăng kơxo kong hngiú, kơhâi kong tô

Khía hơ’leh pêi ing hên tíu

Hyôh tô:  Sap ing 29 – 31 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 15 – 17 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 23 – 25 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 12 – 14 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định