Bai thứ 6 mự 5/3/2021

Bộ đội đèn mương Lài Chầu pọm cắp côn dần mả khày kình tế

Bản phổng xùng đèn mương Lèng Chiu, xã Dào San, huyện Phong Thổ quây pì xí mua mók cụa mười hăm. Cắp lài huổi lậc pu xùng, cọ chi báu mi lài côn hụ đảy nẳng bản phổng xùng nị chi mi đảy xuần mák mon tày khèo chăn xương nặn. Ặn nị lỏ chựa cò mák mắư đảy trai báo Giàng A Chảo àu khảu ma púk thử bấng té 5 pì cón, cắp tà đìn quảng 5 păn thứak môn cánh pít đảy pưng nuối mák kìn bàn, chẹp, thù đảy họt 70 – 80 triệu mằn mỏi pì. Ai Giàng A Chảo tô: lỏ chựa côn Mông, ók côn cánh nhắư khửn nẳng phổng xùng đèn mương cọ lâng phắư cong dệt hăng ngày nẳng chính hươn quề khòng chảu. Hák va, cọ xương lài thành niền ứn, vịa tánh tăm vịa dệt dượn cọ pọ lài dạk cha ma tang ngơn cốc dệt kìn, khoà học kỹ thuật, cọ xương kình nghiệm dệt dượn. Hák va pưa mi cán bộ bộ đội đèn mương ma choi dừa, cạt kiên cắp pưng cờ quàn mi chức quyên vạy lăm le, choi dừa ngơn cốc, chựa phăn cò púk bồng xương nặn chua hươn khỏi chắng mi khù ngai đì vạy dệt dượn:

 “Cón nị hươn khỏi cọ pọ lài dạk cha. Té chơ àu cò mák mon tày ma púk khỏi cọ báu pày dệt chảng nẳng bón ứn, lẹo dú nẳng hươn lăm đù xuần mák mon tày cánh khài mák mon, té nặn cọ ngon nưng nho xùng đảy puồng kìn đơi dú khòng hươn dảo. Lằng nị khỏi chi khày quảng tứm tà đìn púk mák mon tày nị cánh chịk bók hẳư pi nọng cuồng bản pọm púk. Xum khỏi chi xáo hà tứm bón khài vạy tẳng tánh pền chư xiềng mák mon tày địa phường”.

Chi áo họt 10 pì cón, luông liệng bẻ đảy chấp năm nẳng xã Mồ Sì San té ngơn cốc choi dừa khòng pưng côn hùa chằư quảng. Vạy pưng bẻ mả pẹ, đôn đèn mương Vàng Ma Chải cọ tẳng tánh luông liệng pẹ tọp hôm, pằn pền 2 mú, mỏi mú đảy giào 30 tồ bẻ. Cán bộ đờn vị cọ niếu chưa côn dần cóp hôm mự cồng dệt vịa, xốn piêng đìn đòn dệt đọp bẻ, xòng ma chịk bók côn dần kỹ thuật lăm đù. Ưởi Sùng Tà Mẩy, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ va:

 “Té chơ mi chính sách liệng bẻ chựa, chảu liệng cọ hền lăm đù ngai, ca khài cọ đảy, té nặn kình tế chua hươn khỏi cọ đảy tẹt tiêng. Khay nị, nọk púk khảu li, púk khảu chua hươn khỏi chi xỏn hôm mả khày tứm pưng bẻ. Ngơn khài bẻ khỏi chi xự tứm pưng tàng chương xủ khòng sắư cuồng hươn vạy nhẳn pao puồng kin đơi dú đảy đì xưa”.

Mỏi luông dệt kình tế nẳng phổng đèn mương Phong Thổ đảy tánh ók pọm lỏ lang phắư chằư mon dệt hăng, piến mắư bản mương hươn quê khòng quần cắp dần nẳng nỉ. Puồng kìn đơi dú đảy tẹt tiêng, côn dần muôn chằư, chóng hanh dệt dượn, lan lay xìa pưng hịt khong cáu ké, cạt sàn cằn, chự hiềm pưng ngươn lang vằn hoa khặn chăn cánh pọm cằn pảy chự mẳn tực khóp nặm đèn đìn khòng bản mương. Đại tá Phan Hồng Minh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội đèn mương tỉnh Lài Chầu:

“Cuồng dan pày nả xum khỏi chi xứp tàm uồn pa pưng đôn đèn mương lựa chọn pưng vịa dệt vạy tánh ók pưng mú dệt vịa pảy choi côn dần mả khày kình tế toi luông bộ đội đèn mương dệt cón vạy côn dần dệt toi. Cánh khay nị cọ mi luông mả khày, xương vịa lăm đù cò che ké nẳng Mồ Sì San, Sì Lở Lầu cánh luông púk hết nẳng xã Mồ Sì San cọ cựt đảy lang đì, dệt ók pưng tàng chương hang ók tiếng, tạ mi vịa dệt hẳư côn dần”.

Luông hanh cạt kiên quần cắp dần, pọm cằn tẳng tánh pưng luông dệt kình tế cựt đảy pưng lang đì đáng muôn chôm nẳng huyện Phong Thổ lỏ ven xanh nẳng phổng đèn mương Lài Chầu. Nả tà phổng bản na nẳng phổng đèn mương mự nị cọ piến thái lài dong, lang đì nị cựt đảy té luông cạt sàn, nặm nưng chằư điều khòng bộ đội đèn mương cánh côn dần nẳng nỉ./.

Khắc Kiên – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan