Po hay me na Yên Bái lông dệt dượn na mua xuân

 

          Na mua xuân pi nị huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái púk đằm cài 3.300 héc ta na, hôm mi chựa khảu lai, chựa khảu lâng púk, chựa khảu chất lượng xùng. Ngay té cón chiêng chiên lang Huộng Pảu, huyện tọp hom uôn pa pưng xã, thị trấn, lưn xưa lỏ pưng xã mi ta đin na quảng xương Minh Xuân, Lâm Thượng, Liễu Đô, Mai Sơn...nhẳn pao chấp năm púk đăm men mua nham; xứp tam àu pưng chựa khảu chất lượng xung ma púk đăm. Lung Hoang Khí Phách, nẳng xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên hảu hụ:

           Toi lịch púk đằm na mua xuân pưng chua hươn chóng hanh háy phừa, lông cả, khạy phân lài lỏ dệt mộm lẹo. Té 5, 6 căm chiêng lỏ lông púk đăm.”

          Na mua xuân nị, huyện phổng xùng Trạm Tấu mi kế hoạch púk đăm 1.550 héc ta na. Pọm cắp púk đăm khảu, huyện Trạm Tấu cọ đang chóng hanh uôn pa dân mương khặn khang đin đon vạy púk cài 2.400 héc ta khảu li mua xuân; 200 héc ta púk mák phứa cánh phắc hom lài tàng.

          Huyện Trạm Tấu cọ uôn pa pưng xã, thị trấn tẳng tánh kế hoạch dệt dượn mua xuân hảu chọp khọ cắp nặm đin, púk bồng pưng tàng chựa phăn cựt đảy năng suất, chất lượng xùng vạy nho xùng ca con, tứm ten ngơn xủ dống nẳng ta đin nưng dệt dượn; xong ma, nhại chiên ta đin báu mi há pày púk pưng tàng co púk bông ứn xương mák thúak lók, măn ngô, mák thúa tường...Lung Nguyễn Văn Hoè, Trưởng phọng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Trạm Tấu hảu hụ:

           “ Chấp năm kế hoạch dệt dượn na mua xuân pi 2021, huyện cọ chấp năm họt pưng xã., thị trấn, họt khạy côn dân cọ khâng dệt đin, thày bàn háy phưa nhẳn pao. Lưn xưa huyện cọ uôn pa họt côn dân khặn khang chựa, ni lon vạy nhẳn pao po chựa cọ  xương ta đin na ta cả mi ni lon pảy pốc chự phong nao cưm.” 

          Na mua xuân lỏ na mua chính xương nặn lằng kỷ mự dặng chiêng, po hay me na tỉnh Yên Bái cọ lông tông dệt đin, àu nặm sáư vạy thày bàn púk đăm na mua xuân cọ xương pưng tàng phắc hòm ứn. Ngành Nông nghiệp pưng địa phương cọ chóng hanh khâng chu khù cận hà xương chựa phăn, khún dà, khút long hong mương, chík bók àu chựa phăn co púk bồng, tặt pun lăm đù na ta cả, co púk bông hảu po me pi nọng:

          Lung Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản na tỉnh Yên Bái hảu hụ; Toi kế hoạch, na mua xuân pi nị, cá tỉnh púk đăm cài 19 păn héc ta na mua xuân, nằng suất chóng hanh păn pâng pày cựt đảy cài 55 tạ mỏi héc ta. Phân lài lỏ chựa khảu Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Việt lai 20, Nhị ưu 63, pưng chựa Hương chiêm, HT1, KD 18, khảu tan ón 67...Lung Nguyễn Đức Điển hảu hụ:

           Ngành nông nghiệp cọ uôn pa căm quyết nả vịa khặn khang dệt dượn na mua xuân, cuông nặn pông chàư họt pưng nả vịa xương dệt đin, sảng panh pưng công trình thuỷ lợi. Họt dan nị toi báo cáo té pưng địa phương hư chu khù vạy dệt dượn na mua xuân cọ khặn khang lẹo, chơ phạ đin hượng khửn, san địa phương co mi bón púk đăm. Pưng cơ quan chuyên môn cọ chík bók pi nọng khâng dệt dượn hảu lợp mua nham.

              Vạy dệt dượn na mua xuân đảy lang đì, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái uôn pa chu địa phương khâng púk đăm hảu men mua nham, ník xìa dan phạ nao cưm chơ khảu khắt man chi ók huông, ník xìa nong lạt ma chạu chơ kiếu nhăm; xong ma, dệt dượn đảy men chọp hư chi ngai đì hảu vịa púk đăm chạu na mua he thu cánh chấp năm dệt dượn púk bồng co mua nao pi 2021./.

 

                                                                                                     Trịnh Xuân - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan