Ngon tô thứ 5 mự 18/2/2021

Pùn pan làn nóm Tây đô tổ chức muôn chiềng hẳư chu côn

---------------------

Khày nang hẳư pưng vịa dệt lỏ chương trình “Muôn chiềng pọm cắp sình viền”, đảy thanh đoàn cạt kiên cắp đơn vị Đoàn trương Phổ thông Thái Bình Dương cánh trương Cào đẳng Nghê Cần Thơ tổ chức, nhôm xỏng 500 ngon chương hẳư sình viền đàng toi ép nẳng pưng trương cào đẳng, đại học nẳng cuồng thanh phố. Mỏi ngon chương mi cai 150 păn mằn, hôm mi pưng tàng chương khòng cận hà vạy chuông hong hẳư mự chiềng.

Pọm cắp vịa  choi dừa sình viền muôn chôm tỏn chiềng, Thành đoàn Cần Thơ nhăng cạt kiên cắp Bàn Thường vụ Quận đoàn Bình Thuỷ, tổ chức chương trình chôm tỏn mua xuần hẳư pưng làn nọi hươn dảo pọ lài dạk cha nẳng địa phường. Pộ dịch bệnh cô vít 19, cán bộ đoàn, đội khòng địa phường cọ choi dừa 200 ngon chương chiềng hẳư pưng nọng thiếu nho nẳng trương Tiểu học Thới An Đông 2, tênh dón xìa vịa tọp hôm lài côn tênh àu khù muôn hòm ma hẳư pưng nọng học sình.

Lưn xưa, vặt xè báu mết ngơn cạt kiên cắp pùn pàn lan nóm Cần Thơ cọ pày họt phổng cuồng, lắc cày khòng 5 quận, huyện hôm mi Bình Thủy, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh vạy àu chiềng ma hẳư pưng nọng học sình cặt cung. Nẳng mỏi bón ma họt, nọk pưng ngon chương chiềng, đoàn nhăng tổ chức lài vịa dệt ỉn muôn, dệt hẳư pưng nọng học sình đảy muôn hòm xưa. Nọng Nguyễn Thuý Lam, học sình lớp 8A4, Trương THCS Trường Long, huyện Phong Điền, thanh phố Cần Thơ cánh Nọng Phạm Như Linh, kìn dú nẳng huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ tô:

Băng: “Ải êm nọng vang cằn té nọng nhăng nọi, lẹo ải nọng pày dệt vịa, êm nọng cọ pày dệt vịa, nọng dú hươn cắp à. Hươn nọng hư pọ lài dạk cha, ải pú êm ủ nọng cọ hính chọm mết đơi xìa. Chương trình choi dừa hẳư pưng nọng học sình hươn dảo pọ lài dạ cha xương nọng hư nọng cọ hền muôn hòm lài”.

Băng: “Nọng hền chương trình nị cọ mi ý nghịa lài, choi dừa hẳư pưng chua hươn chính sách,pưng nọng học sình hươn dảo pọ lài dạk cha đảy kìn chiềng muôn hòm. Nọng mòng cong chương trình nị mỏi pi cọ chi đảy xứp tàm chấp năm”.

Báu xuấn to ngắm họt pưng bạn sình viền, học sình hươn dảo pọ lài dạk cha, mua xuần ma họt, pùn pàn lan nóm thanh phố Cần Thơ nhăng dòm nghịa hặc panh họt pưng côn thảu ké báu mi bón pâng ình đàng kìn dú nẳng pưng Trùng tầm liệng  đù côn thảu ké cánh làn nọi báu mi bón pâng ình, cắp chương trình “Quam tô té chơ nóm cằm”. Bạn Phương Tấn Đạt, Bí thừ Đoàn trương phổ thổng Thái Bình Dương, bón ngắm ók chương trình khặn chăn nị hẳư hụ: “Ặn nị lỏ chương trình nhắư cốc khoẹk hòng Hội liên hiệp thanh niền thanh phố cuồng pì 2021. Vịa dệt vạy àu côn nóm cằm ma sẳư chằm cắp tôn thảu ké xưa, cắp mòng cong piến thái luông ngắm vịa dệt hẳư pùn lan nóm cằm, vạy pi nọng mi xương hụ đảy, hụ phăng cánh báh pằn cắp côn thảu ké”.

Chiềng chiên lang Huộng Pảu pì 2021, chu cấp đoàn hội nẳng thanh phố Cần Thơ cọ nhôm xỏng cài 11.300 ngon chương, mi tênh mết ca con cài 2 tỷ 600 triệu mằn hẳư pưng nọng thiếu nhi, pưng bạn sình viền cánh côn thảu ké báu mi bón pâng ình nẳng cuồng phổng. Toi ai Lâm Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội đông đội thanh phố Cần Thơ: pày họt tựng phổng lô, pưng bạn nóm cằm chắng hền đảy nhăng mi lài côn pọ lài dạk cha, ín đù lài. Chăm va cọ choi đảy ngon nọi nưng, hák va đảy hền pi nọng hùa, pưng bạn nóm cằm cọ mi tứm luông hanh vạy cóp hôm sắư pưng vịa dệt ín xường lài xưa mắư: “Chăm va pưng ngon chương cọ báu luồng lài xằng, hák va chương trình cọ mi ý nghịa nhắư luồng. Khù nưng mắư lỏ pưng bạn thanh niền chôm hặp sắư chương trình cọ hền chảu đảy mi trách nhiệm xưa cắp bản mương cọ xương trách nhiệm xưa cắp pưng côn thảu  ké. Cánh pưng nong chương hư choi hẳư pưng làn nọi mi khù muôn luông hòm vạy nhại khảu pì mắư”.

Cắp luông pùn “hẳư pày báu mòng cong nhẳn lau”, pùn pàn lan nóm Cần Thơ cọ pọm cóp pặc hôm hanh dệt pền mua chiềng nưng muôn hòm, úm ình hẳư pưng bạn sình viền, pưng nọng học sình hươn dảo cặt cung, pưng ải thảu êm ké báu mi bón pâng ình. Lưn xưa, pưng vịa dệt khặc khọ, ý nghịa cọ pếnh khày đảy hùa chằư ín xường, phủ khát nọi choi phủ khát lài, cạt sàn hôm phân bók xòn nết kìn liêm dú, luông hặc panh cằn cuồng hội viền, sình viền đảy lang đì xưa./.

SCL – Thành dịch

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan