Bai thứ 5 mự 3./3/2021

Pảy chự nen chum yên nẳng phổng đen mương

 

          Pựa khảu lanh nẳng bón cẳn lặt Lũng Cuổng ( Đôn bộ đội đen mương Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) lâng kin 6 chơ tênh căm, Xum ai bộ độ đen mương kin phạo vạy khặn khang hảu cá tuận tra tênh cưn. Bón thiêng túp tẳng dú lắc càng  ong xã va nhang tìn cọ mết cá chơ đông hô khảm pá phà pu chắng mưa họt, pựa khảu càng pá pu chăm va báu mi sằng kin hák va cọ mi po phắc, hòm, mi tứm tô pà pi nọng dú cá bản chọm àu khửn mưa hảu. Đại uý Cao Văn Tám hảu hụ; Nẳng nỉ dák nặm, pi nọng đảy phảy dòm nặm tựng nọi hák va cọ dệt tang lau nặm hảu bộ đội xủ, tứm tang sai điện tảy hung. Ngay cá thiêng túp cọ men bộ đội, dân quân, dân bản pọm căn sảng panh, coi dệt máư cuông cá pi cài ma;

           “Pi nọng cọ pông chàư quý panh bộ đội, lâng pày dam bấng đu pi nọng báu mi khảu, báu mi phắc lỏ àu pày hảu, lâng khơi xum khỏi phák pi nọng pày sự, 2, 3 mự tưa nưng pưa nẳng nỉ lắc chợ, tang pày ma dạk.”

          Lũng Cuổng lỏ nưng cuông 9 bón lài ngành khòng Đôn đen mương Cô Ba, cọ men bón cuông 125 tổ khòng Bộ đội đội đen mương Cao Bằng. Phổng tuận tra quảng, tang pày ma dạk cha khảm huổi lậc pu xùng, mua he họn khẻm khính khính, mua nao hư nao cưm hại hức. Chăm va vịa côn khảm đèn mương phít phép cọ dón vẹt sáư cón chiêng chiên lang, đen mương Cao Bằng hy cài 33 cáy số lâng lỏ bón họn hưn. Côn pày ma khảm đen mương phít phép phân lài lỏ công dân Việt Nam khảm đèn mương lặc pày dệt chảng té cón khạy táo ma mương, báu cọ côn cuông mương sáo tang khảm đen mương pày tang mương nọk lằng chiêng. Hụ mi bón cẳn lặt, sàu păn ók pên mú nọi, khảm pá phà pu pày dệt khó mo hảu vịa tuận tra. Hê nặp pưng bón nanh khảm đen mương báu cọ phít tội cạ khài vện ník xìa thuế, khôn chiên hang cấm. Chủm mú bộ đội đen mương cạt kiên pọm công an viên, dân quân trực cá vên cá cưn, lâng chơ piến kế hoạch tuận tra, bấng đù nang quam tinh páo khòng dân mương vạy thóm dò, văn phạo hụ hên cánh kẻ khày lợp tăn, àu pưng côn nị pày dú bón riêng toi tặt pun. Thiếu uý Hoàng Giàu Quý, trưởng bón cẳn lặt Lũng Cuổng hảu hụ, nọk tuận tra kiểm soát, xum ai nhăng cạt kiên mẳn cặt cắp chính quyên địa phương chiên páo, chướng chưa pi nọng pọm hôm hanh choi bộ đội.

           “Chảu lỏ chựa côn Dạo xương nặn chảu va đảy, hụ quam. Pọm kin, pọm dú, pọm dệt, pọm sinh hoạt hư chắng hụ hịt khong, tòng chặn khòng pi nọng, chơ nặn chảu tênh chướng chưa, tênh chiên páo kẻ na tô thí hảu pi nọng hụ chảnh ma tang dịch bệnh Co vít ngai xưa. Pưng côn pày ma khảm đen mương phít phép hư pi nọng chi chiên páo, tinh páo hảu bộ đội đen mương. Chảu hụ đaỷ pi nọng nẳng nỉ hư pi nọng cọ quý.”

          Lâng hặc panh sảu chăm, choi dừa cuông nả vịa pảy chự tiêng an phổng đen mương, khạy tứm nả vịa cẳn tơn dịch bệnh, xum ai bộ đội nung xửa khèo cánh dân mương nhương tứm cạt kiên niêu mẳn. Ưởi Vương Thị Lập, Phó Bí thư xã Cô Ba hảu hụ:

           “ Cấp uỷ chính quyên cọ uôn pa pưng chủm mú dân quân tự vệ, công an viên lâng chơ  pọm cắp bộ đen mương trực cá vên cá cưn nẳng pưng bón cẳn lặt, chấp năm đi nả vịa chự phong dịch co vít 19 nẳng cuông phổng”

          “ Cặm tó dịch bệnh xương cặm tó xấc xưa”, cắp xum ai bộ đội, pàng tó xôn báu mi xiêng ống xương dón xia khó mo, dạk cha pưa nghịa hặc panh khong pi nọng nẳng phổng đen./.

 

                                                                   Trường Giang - Hạnh dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan