CM THỨ 4 NGÀY 02/12/2020

THÀM TÓP CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỤC PO KHÙ CẬN HÀ VẠY ĐẢY CHOI DỪA CHƠ HỀN NẢ MẮƯ?

 

Lo Thị Mày, nẳng huyện Mương La, tỉnh Sơn La thàm: Nọng hôm BHXH té bườn 02/2019 họt bườn 04/2019, lẹo nọng dặng dáo gian nưng họt bườn 03/2020 nọng chắng tẳng cốc hôm lau tạu họt mự nị. Nọng danh bấng chi hền nả mắư mự 28/22/2020. Xương nặn nọng xò thàm lỏ nọng hôm bảo hiểm tục po khù cận hà vạy đảy choi dừa hền nả mắư lẹo báu? Va báu hê hư họt bườn kỷ nọng chắng chi tục po bườn vạy đảy choi dừa cánh chơ nọng hền nả mắư, lụk nọng chi đảy choi dừa pưng quyên lởi xằng? Mức lường khay nị nọng đáng hôm BHXH lỏ 4.194.400 mằn. Nọng xò mi quam dọn ơn!

          Tóp:

          Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH pì 2014 tặt pùn khù cận hà vạy đảy choi dừa chế độ hền nả mắư đối cắp côn dệt dượn nhinh hền nả lỏ: Đảy hôm BHXH té tục 06 bườn táo khửn cuồng gian 12 bườn cón chơ hền nả mắư.

          Va pi nọng danh bấng chi hền nả lụk nọi mự 28/11/2020 cánh hôm BHXH diên họt gian hền nả măứ ( bườn 11 mi nộp BHXH), cuồng gian 12 bườn cón chơ hền nả ( đảy nhẳn danh té bườn 12/2019 họt bườn 11/2020) pi nọng mi 09 bườn hôm BHXH ( té bườn 03/2020 họt bườn 11/2020) hư pi nọng tục po khù cận hà vạy hưởng chế độ hền nả mắư toi tặt pùn vạu nừa.

          Hák va, đối cắp pưng côn mi gian hôm BHXH cỏng 12 bườn cón chơ dặng vịa hưởng BHXH, cờ quàn BHXH chi chấp năm kiểm trà nẳng đờn vị xủ côn dệt dượn ma tang vịa hôm, hưởng BHXH. Va xương hụ hền ók vịa dệt phít thứk cuồng vịa hôm bảo hiểm cánh hưởng BHXH tặt pùn nẳng khoản 4 Điều 17 Luật BHXH pì 2014 chi chuốp phạt mằư toi tặt pùn khòng pháp luật.

          Côn dệt dượn nhinh tục po khù cận hà hưởng chế độ hền nả mắư, chơ hền nả mắư đảy hưởng pưng quyên lởi lằng nị:

          +Đảy dặng vịa hưởng chế độ hền nả mắư cón cánh lằng chơ hền nả lụk nọi lỏ 6 bườn; va hền nả lụk khà phép 2 côn táo khửn hư nặp té lụk thứ 2 táo pày, cứ mỏi lụk, phủ pền êm đảy dặng tứm bườn nưng ( tặt pùn nẳng khoản 1 Điều 34 Luật BHXH pì 2014);

          +Đảy choi dừa trợ cấp hền nả mắư, mức choi dừa trợ cấp bườn 1 to 100% mức pằn pâng ngơn lường bườn hôm BHXH khòng 06 bườn cón chơ dặng vịa hưởng chế độ hền nả mắư, va gian hôm BHXH báu đảy diên cằn hư đảy cộng cộp xắư ( tặt pùn nẳng khoản 1 Điều 39 Luật BHXH cánh khoản 1 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH mự 29/12/2015 khòng Bộ Lao động –Thương bình cánh Xã hội tặt pùn chảnh thí cánh chị bók chấp năm san điều khòng Luật BHXH ma tang BHXH pắt xự);

          +Đảy nhẳn choi đưa trợ cấp tưa nưng hẳư mỏi lụk to 02 tưa mức lường cờ sở nẳng bườn côn dệt dượn nhinh hền nả ( tặt pùn nẳng Điều 38 Luật BHXH pì 2014);

          +Đảy dặng hanh đối cắp côn dệt dượn nhinh ngày lằng gian hưởng chế độ hền nả mắư toi tặt pùn, cuồng gian dặng hanh, lài nhất lỏ 10 mự đối cắp côn dệt dượn nhinh hền nả tưa nưng té 02 lụk táo khửn, lài nhất 07 mự đối cắp côn dệt dượn nhinh hền nả đảy pát ók e nọi cánh lài nhất 05 mự đối cắp pưng côn ứn. Mức hưởng chế độ dặng hà hanh lằng chơ hền nả mắư mự nưng to 30% mức lường cờ sở ( tặt pùn nẳng Điều 41 Luật BHXH pì 2014)./.

                                                          Thanh Thuỷ BT-Lưu văn bản

                                                                   Tòng Anh dịch

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan