Ngon thứ 3, mự 29.12.2020

Pảy chự xư tẻm khòng chựa nọi côn

 

          Cài nặn, cọ mi 27 cuông 53 chựa côn mi phú xư tẻm riêng khòng chựa côn chảu. San quam pák đảy xủ nẳng Đài quam pák Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, pưng Đài phát thanh cánh truyền hình địa phương xương Khơ me, Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Chăm, Mông, Tay, Xơ đăng, Tày, Hà Nhì, H’ rê, Cơ Tu...San quam pák chựa nọi côn cọ đảy xủ vạy in pưng bai khắp, quam tô mi té mưa lang pàng chạu, pưng bai bắc bon máư; vạy biên soạn pưng từ điển vẹt 2 thứ quam, pưng pặp sừ vạu ma ngữ pháp, pưng pặp sư giáo khoa”...

          Pọm cắp vịa nặn, vịa chấp năm pưng chính sách bók cánh ép quam chựa nọi côn cọ đảy chấp năm xư minh nẳng pưng trương phổ thông cánh bổ túc văn hoá phổng pi nọng chựa nọi côn cuông cá mương. Khạy nị, Bộ Giáo dục cánh Đào tạo cọ tẳng tánh chương trình bók 2 thứ quam cắp 8 thứ quam chựa nọi côn ( hôm mi Tay, Mông, Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng, Chăm, Khơ me, Hoa, Ê đê ) hảu pưng trương tiểu học, phổ thông dân tộc nội trú phổng pi nọng chựa nọi côn. Mi dáo 30 tỉnh, thanh phố đang bók quam chựa nọi côn cuong trương ép. Lài địa phương cọ chấp năm bók quam chựa nọi côn hảu học sinh cuông trương phổ thông đảy lang đi xương Sơn La, Bình Thuận....

          Nọk vịa àu khảu chương trình bók xư nẳng pưng trương phổ thông hư cận pưng lớp ép quam chựa nọi côn khày ók cuông chính phổng pi nọng chựa nọi côn, đảy pưng côn hụ chang chựa nọi côn chực chau bók xon. Nả vịa khòng côn hụ chang, khòng pưng côn nghiên cứu, xọk sáo quam pák, xư tẻm khòng chựa nọi côn xút ty cận hà cuông vịa pảy chự quam pák, xư tẻm chựa nọi côn.

          Nẳng xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, phủ Tay phaư cọ hụ họt côn hụ chang Sầm Văn Bình. Cắp mong cong chiên cái sừ tẻm hảu pi nọng chảu, té côn xọk sáo, xỏm panh, lung pên say giáo Sầm Văn Bình phủ Tay đàư cọ hụ. Họt khạy, lung Bình cọ khày đảy 10 lớp bók xừ Tay, niếu chưa cài 300 học viên ma ép, lung Bình tô:

          Chảu chự hiêm đảy tô xừ hư cọ chi chự hiêm đảy hịt khong tòng chặn cánh xỉn xửa khòng chựa côn chảu. Pưng hịt khong tòng chặn nuống pan họt cưới đòng, tòng cọ, dệt lang đối cắp phủ Tay hư xút ty cận hà cánh báu mi phaư vang xia đảy hịt khong tong chặn  cuông pưng vịa nặn.” 

            Lung Hủn Vi Thạy, Bí thư đảng uỷ xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An lỏ học viên khòng lớp ép xừ Tay khòng lung Bình. Lung Thạy va:

          Ặn báu xuấn lỏ luông dệt nưng lẹo nhăng choi pi nọng phủ Tay hụ đảy xư Tay khay nị đang mụt luội xìa. Té vịa ép xừ Tay khòng ai Bình hư khay nị po me dân mương, pưng côn ép cọ hụ đôn, hụ tẻm, dịch xư Tay. Pưa xương nặn pi nọng phaư cọ hặc panh khék lung lỏ say giáo Sầm Văn Bình.

          Vạy pảy chự quam pák khòng chựa nọi côn Việt Nam, lung Sơn Phước Hoan, chựa côn Khơ me, cón nị lỏ Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc cọ xo vay san luông kẻ khày chảnh thí xương: Pông chàư đù đì họt vịa bók cánh ép quam chựa nọi côn; mi chế độ chính sách nhọng nho men chọp đối cắp côn ép cánh côn bók; tánh ók pưng khoa báu cọ bộ môn quam chựa nọi côn nẳng pưng trương cao đẳng, đại học vạy mi xương chiên cái bók xon hảu say giáo bók quam chựa nọi côn nẳng nẳng chu cấp. Nghiên cứu, tánh ók xư tẻm hảu pưng chựa côn hê mi xư tẻm hák va đang mi lang áo cánh mi khù ngai đì vạy tánh ók xư tẻm khòng chựa côn nặn.

          Pưng luông kẻ khày khặc khọ cọ đảy tặt ók. Pưng lớp ép chiên cái bók quam pák xư tẻm cuông chủm mú pi nọng chựa nọi côn đang đảy khày quảng./.

                                                                             VOV 4 - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan