Ngon tô thứ 3 mự 15/12/2020

 

                             Kinh nghiệm lăm đù co púk bồng mua nao

 

          Mua nao lâng tẳng cốc té càng bươn 9 âm lịch cánh đốp muộn lả bươn 12, lỏ pưng bươn phạ nao cưm, kháư khô, số chơ phạ đét cuông mự nọi, mi mự phạ báu hượng sắc căm dệt hảu co púk bồng báu pống bàư chăn xương nặn năng suất báu xùng. Lưn xưa, đin dệt dượn mua nao lỏ đin lằng háy na mua, kiếu nhăm họt bón đàư lỏ púk nông họt bón nặn, đin báu đảy dặng, pưng chất dinh dưỡng cuông đin pọm mết xìa pộ co púk bồng mua cón kin xia mết, xong ma mi cốc co khảu pưới nau ók dệt hảu đin xổm dệt hảu co púk bồng nan nháư.

          * Pưng chất cận lăm đù mua nao.

          Pưng chất cận hà hảu co púk bồng xương: Đạm, lân, kali ( NPK). Khảu li cánh pưng tang co phắc cận hà lài đạm lài xưa co púk bông pên bẳn xương măn ngô tay, cà rốt, pưng tàng co xương măn ngô, mák thúa, cận hà nọi đạm. Pưng chất dinh dưỡng trung lượng hôm mi phòn, magiê, silic, lưu huỳnh lỏ pưng chất cận hà đối cắp co púk bòng mua nao.

          Chất phòn tánh vạy khả xổm, khả chất độc hảu đin, cấp can xi hảu co púk bồng tạk khù ngai đì hảu hạk pống chăn kin khún há. Va đút thiếu phon, bàư lương dệt hảu co nan mả pe báu pống chăn. Chất ma giê cánh lưu huỳnh mi nả vịa xút ty choi co púk bồng mả pe pống chăn, kẻ cặm vịa đút thiếu phạ đét cuông pưng mự phạ báu đét, nao cưm khong mua nao vạy hảu co púk bồng nho xung năng suất. Chất silic báu xương đàư đút thiếu cắp pưng tàng co púk bồng mi chặn cai nẳng co cánh bàư xương khảu li, măn ngô tay, mák thúa tường cánh chặn mốn nẳng pưng tàng mák nuối.

          * Luông dàu dà:

          - Co mák thúa, mák thúak lók; Púk mák thúak lók mák thúa nẳng đin mi há, xủ khún NPK pọm cắp khún ố dai toi hong lẹo thôm đin lẹo dai kén sáư tênh pốc xìa.

          - Cắp mák thúak tường nẳng đin 2 mua khảu mi lài luông dệt hák va ngai nhất: kiếu té cốc phường xìa, báu cọ mi xương bán sáư na chơ đin na nhăng ón lằng nặn xủ 15 họt 18 cân khún NPK bán sáư.

          - Co phắc ( Phắc pảu, phắc cắt bẳn, súp lơ ) dà hong pựn cón chơ púk hảu co phắc cắp khún NPK.

                                                          Tong Anh KT - Hạnh dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan