Bai thứ 3 mự 2/3/2021

Đắc Lắc: ỏi đảy mua đảy ca, côn púk ỏi muôn hòm

Muôn hòm lằng mua chiềng nưng úm ình ím po nò pọm pưa cò ỏi đảy mua cánh đảy ca, pả Phan Thị Nguyệt dú nẳng thôn 11, xã Ea Knốp, huyện Ea Ka hẳư hụ, cạt kiên cắp cò ỏi lài pì cài ma, ặn nị lỏ chu cốc khoẹ cò ỏi đảy mả xùng xương nị:

 “ Nằng suất ỏi hươn khỏi pì nị cựt đảy dáo 80 – 100 tấn mỏi héc ta. Hươn khỏi mi 3 héc ta, hẳư sản lượng dáo 270 tấn, cắp ca khài păn nưng mằn mỏi cần hư xị xìa ngơn cốc dòm sắư chua hươn khỏi nhăng mi mả 150 triệu mằn. Mi ngơn khài ỏi cánh tọp hòm té pưng ngon ứn chua hươn khỏi cọ đàng xáo xự tứm 1 – 2 héc ta đìn vạy púk ỏi mắư, vạy tà mả cựt đảy xùng xưa”.

Báu xuấn to chua chua hươn pả Nguyệt lạ, lẹo tênh mết chu chua hươn púk ỏi nẳng pưng huyện Ea Súp, Ea Ka cánh M’Đắc tỉnh Đắc Lắc cọ muôn hòm pưa ỏi đảy mua cánh đảy ca. Lung Nguyễn Văn Hậu, dú nẳng thôn 2, xã Ea Pan, huyện Ea Ka hẳư hụ:

“Chua hươn khỏi púk xòng héc ta thóng, cọ dòm ngơn cốc sắư mết 150 triệu mằn. Pì nị thù đảy 250 tấn ỏi, cắp ca khài păn nưng mằn mỏi cần hư chua hươn khỏi nhăng mi mả té 50 họt 60 triệu mằn. Ỏi đảy ca xương nặn chua hươn cọ đàng dòm ngơn cốc púk tứm 2 – 3 héc ta, lẹo báu xuấn to hươn khỏi púk tứm lạ, lẹo lài chua hươn nẳng nỉ cọ đàng púk tứm lài”.

Mua púk ỏi pì 2020 – 2021, tênh cá tỉnh Đắc Lắc mi 9 păn héc ta, xỏn hôm nẳng pưng huyện Ea Ka, Mđắc cánh Ea Súp. Danh đù sản lượng ỏi pì nị chi cựt đảy 540 păn tấn. Tênh mết ỏi đảy hươn máy nặm ỏi nẳng tỉnh Đắc Lắc cánh ngon nưng đảt pưng hươn máy nặm ỏi nẳng thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà thù xự. Khay nị pưng hươn máy đàng chự mẳn ca con xự ỏi té 950 păn họt triệu nưng pày 50 păn mằn mỏi tấn, xương nặn côn púk ỏi cọ cựt đảy tà mả xùng lằng lài pì dệt dượn đút lồm.

Toi lung Lê Tuân, Phó Tổng giám đốc Công ty hươn máy nặm ỏi 333 Đắc Lắc, khay nị ca khài nặm ỏi đàng dú nẳng mức 14.500 mằn mỏi cần, xùng xưa nham nị pì cài dáo 20%. Xương nặn pưng hươn máy dệt nặm ỏi cọ thù xự ỏi cò té côn dần xùng xưa. Lung Lê Tuân hẳư hụ, pọm cắp vịa chự mẳn ca thù xự xương khay nị, công ty cọ chấp năm lài chương trình choi dừa hẳư po hay me na tẹt tiêng phổng púk ỏi:

 “Mua púk ỏi pì 2021 – 2022 công ty xum khỏi chấp năm lài chính sách choi dừa côn púk ỏi. Chảnh thí, ngon choi dừa ngơn cốc hẳư vịa púk mắư chi dú nẳng mức 32 triệu mằn mỏi héc ta, hôm mi ngơn xự khún dà, dà pảy chự cò púk bồng cánh ngơn; đối cắp phổng púk ỏi đảy té 2 pì táo khửn hư mức choi dừa lỏ 17 triêu mằn mỏi héc ta. Riềng ngơn lịnh cón vạy xự tấn khún dà nưng cắp ca 9 triệu mằn xum khỏi cọ báu tính tà mả cắp côn dần. Nọk nặn ók xum khỏi chi xứp tàm choi dừa 25 tấn khún pông hẳư mỏi héc ta vạy dệt hẳư đìn mi lài há, púk ỏi đảy chăn xưa. Ặn nị chính lỏ chính sách nhọng nho vạy côn dần xứp tàm cạt kiên cắp cò ỏi”.

TTTN – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan