Bài thứ 2-1/3/2021

Tày Bắc chấp năm đì nả vịa lan lay xìa cặt cung

Pưng khù muôn luông hòm khòng côn dần nẳng pưng tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La… chơ đảy cấp uỷ, chính quyên địa phường choi dừa khảm khói xìa cặt cung. Té luông pồng chằư choi dừa toi lài luông, xương choi lan lay xìa pưng làng hươn tạm, choi dừa luông dệt kìn, chík bók luông tảnh liệng, púk bồng xủ công nghệ tang mắư, hẳư năng suất xùng, hư mỏi pì cọ mi hạng họi, hạng păn chua hươn khảm khói xìa cặt cung.

          Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La lỏ huyện nưng cuồng pưng huyện cặt cung nhất mương, số chua hươn cặt nhăng dáo 30%. Nhẳn danh vịa côn dần hê hụ dệt ók chương hang vạy khài, vịa hák dệt hák kìn, hê hụ cạt kiên vạy àu chương hang pày khài nẳng chợ lạt lỏ cốc pài dệt hẳư cặt cung, pưa xương nặn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm ky té pì 2020-2025 nhẳn danh xỏn hôm xắư vịa “ Sốp pák đảy tìn mư thầng” vạy nhại piến luông ngắm vịa dệt khòng côn dần, cằm quyết mỏi pì dón té 4 họt 5% số chua hươn cặt nhăng khạy nị. Pả Bùi Thanh Thuỷ, Bí thư huyện Uỷ Sốp Cộp hẳư hụ: cốc chính lỏ mả khày nông lâm nghiệp chu dương, tẹt tiêng toi luông dệt dượn ók chương hang vạy khài, xủ cồng nghệ tàng mắư vạy dệt dượn, chất lượng đì, cài nặn nho xùng thù nhập hẳư côn dần:

          Băng: “ Vịa dệt ók chương hang nông nghiệp pền chương hang vạy khài lỏ nả vịa piến mắư, pền bón pâng cốc khoẹ ma tang vịa xủ công nghệ tang mắư cánh đù nông nghiệp lỏ tàng chương hang vạy khài choi pi nọng địa phường lan lay xìa cặt cung”.

          Toi Bí thư huyện uỷ Lê Khánh Hoà, nọk chiên cái bók nghê, púc chuân pưng chảu dòm ngơn cốc vạy mả khày vịa dệt dượn nông nghiệp, pồng chằư họt vịa pảy chự vạy côn dần đảy hưởng lợi té pá, huyện chí xỏn hôm chiên cái bók xòn, nho xùng luông hụ xiêng hẳư chủm mú cán bộ, lưn xưa lỏ cán bộ cấp cơ sở, pưa pi nọng lỏ chủm mú cốc chính cựt ma lang đì khòng nả vịa dón xìa cặt cung nẳng địa phường:

          Băng: “ Cón Đại hội tưa thứ III, nhiệm ky té pì 2020-2025 khòng Đảng bộ huyện, xum khỏi cọ tẳng tánh Đề án ma tang cán bộ chí xứp nam tang ngươn cấp xã, vịa nị báu chư hịa huyện đằư cọ dệt đảy. Cài vịa xiếp lặt, xum khỏi cọ nhại chiên té huyện lông pày xã 4 đồng chí, té xã nị pày xã năư 5 đồng chí, tênh cựt tóp đảy vịa dệt cuồng dan pày nả”.

          Đối cắp tỉnh Lao Cài, pưa chấp năm đì 7 nả vịa cốc chính cánh 2 nả vịa mi luyông mả khày hằn hanh tẳng tánh cốc ngươn sính khòng pọm pâng, toi luông mắư ma tang kinh tế cánh xã hội, nhong nho mả khày pưng công trình sók tang cốc chính, cốc ngươn sính khòng phổng đô thị nhắư cánh mả khày du lịch, dịch vụ, du lịch bản khuống chất lượng xùng…xương nặn 5 pì cài ma, số chua hươn cặt khòng tỉnh cọ dón lông lài, khạy nhăng mi cài 8%. Lung Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch uỷ bàn dần mương tỉnh Lao Cài hẳư hụ:

          Băng: “ Xum khỏi cọ pùn ók Nghị quyết vạy dón xìa cặt cung hẳư 43 xã mi số chua hươn cặt cài 40%, báu cọ Nghị quyết riềng hẳư Si Ma Cai ma tang dón xìa cặt cung. Cắp pưng luông dệt chang ngắm pùn xương nặn Lao Cài cọ cựt đảy lài lang đì đáng muôn chôm ặn lỏ ma tang tẳng tánh bản na mắư cánh dón xìa cặt cung tẹt tiêng”.

          Pưng pì chằm nị, Sơn La đảy đù lỏ tỉnh mả khày hằn hanh cuồng cá mương cuồng vịa mả khày nông nghiệp xủ cồng nghệ tàng mắư pưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nị pùn ók, chấp năm men, cựt đảy lang đì xùng. Ăn lỏ vịa nhại piến púk cò kìn mák xắư tà đìn púk bồng báu cựt đảy lang đì nẳng tà đìn pu; vịa xủ công nghệ tàng mắư, àu chương hay khòng na khòng tỉnh Sơn La khài pày lài mương tênh phén đìn. Họt khạy, Sơn La cọ mi dáo 80 păn héc ta cò kìn mák, xiếp thứ 2 cuồng cá mương ma tang tà đìn, hẳư sản lượng té 400 họt 450 păn tấn mỏi pì, ca con khài pày mương nọk cựt đảy hạng tỷ đô la, choi lài chua hươn po hay me na khảm khói đảy cặt cung, hựt khửn dệt hăng. Bí thư tỉnh uỷ Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhẳn danh:

          Băng: “ Xum khỏi cọ mòng cong ặn lỏ tảnh liệng tọp hôm, tênh nhẳn pao ma tang bón nặm kìn đìn dú, tênh nhẳn pao vịa xủ khoa học kỹ thuật, tông púk nhả cánh nả vịa ứn mắư, nặp cá thù xự chí xỏn hôm xưa, toi luông tọp hôm pền HTX…Vạy dệt đảy khù nặn hư chi bộ bản cánh pưng phổng dần dú chí đảy pồng chằư họt khù nị”.

          Mua xuần cọ cài pày nẳng chu nao pu, cắp cằm quyết pưng khù dạk cha dệt pền ngai đì, ằn pék xương chí báu dệt đảy cọ dệt đảy, cấp uỷ, chính quyên cánh côn dần Tày Bắc đàng pọm cằn chóng hanh lan lay xìa cặt cung tẳng tánh puồng kìn đơi dú ím po nò pọm./.

 

Thu Thuỳ-Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan