Quyên đảy ók pày mương nọk cánh quyên đảy mi Quốc tịch khòng chựa nọi côn

----------------------------------

Toi Luật xuất cảnh, nhập cảnh khòng cồng dần Việt Nàm, “Xuất lỏ vịa cồng dần đảy ók khói mương Việt Nàm cài pák tù mương khòng Việt Nàm”. Xương nặn, cồng dần Việt Nàm vạu chùng cánh pi nọng chựa nọi côn vạu riềng mi pưng quyên xương lằng: đảy cấp chỉa lai vạy ók pày mương nọk men toi luông tặt pùn khòng Luật nị. Côn té tục 14 pì táo khửn mi quyên đảy lựa chọn cấp hộ chiếu mi chắp chíp điện tử báu cọ hộ chiếu báu mi chíp điện tử; đảy hôm dằm pưng nang quam ma tang lăm mo, chua hươn cuồng Cờ sở dữ liệu phén mương ma tang vịa xuất, nhập cảnh khòng cồng dần Việt Nàm, xị xìa pưng côn đảy cấp nang quam, chỉa lai men toi luông tặt pùn khòng pháp luật; xò vay cấp nang quam ma tang vịa xuất, nhập cảnh khòng chảu; xò vay piến mắư, xỏm pành nang quam cuồng Cờ sở dữ liệu phén mương ma tang xuất, nhập cảnh khòng Cồng dần Việt Nàm, chỉa lai xuất, nhập cảnh khòng chảu vạy nhẳn pao tục po, chọp men; xủ hộ chiếu khòng chảu vạy chấp năm giào dịch báu cọ pưng vịa dệt chỉa lai ứn men toi luông tặt pùn khòng pháp luật; kiện cáo, tố cáo, tặt pùn phụi pằng men toi luông tặt pùn khòng pháp luật.

Cắp pi nọng chựa nọi côn lâng kìn dú nẳng phổng cuồng, lắc cày, phổng đèn mương vịa ók pày cánh khảu ma cuồng mương cận đảy cấp chỉa pày ma. Pưa toi luật, pưng côn đảy cấp chỉa pày ma hôm mi: Cồng dần Việt Nàm kìn dú nẳng đờn vị cấp xã, huỵên, tỉnh mi tang đèn mương tó cắp mương bạn; cán bộ, cồng chức, viền chức cánh côn dệt dượn khòng pưng cờ quàn, tổ chức, doành nghiệp khòng tỉnh mi tang đèn mương tó cắp mương bạn; cán bộ, cồng chức, viền chức cánh côn dệt dượn khòng pưng cờ quàn, tổ chức, doành nghiệp nẳng Trùng ường, địa phường ứn hák va mi bón dệt vịa nẳng tỉnh mi tang đèn mương tó cắp mương bạn.

Cọ xương chu cồng dần Việt Nàm ứn, pi nọng chựa nọi côn đảy ók pày mương nọk chơ mi tự po pưng khù xương lằng: Mi chỉa lai xuất nhập cảnh nhăng mi dan xủ; đối cắp hộ chiếu cận nhăng mi dan xủ té 6 bừơn táo khửn; mi thị thực báu cọ chỉa lai cồng nhẳn, mi chỉa lai khòng mương hẳư khảu ma, xị xìa pưng côn báu cận đảy mi thị thực; báu dú cuồng mú côn chuốp cấm báu đảy ók pày mương nọk, tạm cấm báu hẳư pày mương nọk toi luông tặt pùn khòng pháp luật. Côn báu dệt chảu đảy lăm mo toi luông tặt pùn khòng Bộ luật Dần sự, côn hê tục 14 pì nọk pưng luông tặt pùn nẳng khoản 1 điều nị đảy mi côn tàng nả men toi pháp luật pày toi.

Cuồng dan cài ma, nả vịa pi nọng chựa nọi côn nẳng phổng cuồng lắc cày lặc ók pày mương nọk phít phép vạy dệt chảng cọ hền ók lài cánh mi lài khu họn hưn. Phân lài pưng côn lặc ók pày tang mương nọk phít phép lỏ pi nọng chựa nọi côn kìn dú nẳng phổng cuồng lắc cày, hươn dảo pọ lài dạk cha, luông hụ xiêng báu hê đảy to đằư, hák va chăm va lỏ pộ khù xằng, vịa lặc ók pày tang mương nọk phít phép lỏ phít pháp luật, dệt năn nương hộnn hạo tiêng àn bản mương. Nọk nặn ók, côn lặc ók pày tang mương nọk cọ mi xương pọ pưng khù báu đì, lưn xưa mi xương chi chuốp xiệt mo, pưa pày dệt chảng phít pháp luật xươgn nặn côn dệt dượn báu nhẳn đảy luông pảy chự đằư khòng cờ quàn mi chức quyên tang mương nọk. Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng phọng àn nình đối ngoại, Cồng àn tỉnh Yền Bái, địa phường nưng cuồng pưng địa phường mi số pi nọng chựa nọi côn lặc ók pày tang mương nọk lài nhất cá mương hẳư hụ:

 “Chấp năm cựt đảy lang đì chỉ thị khòng UBND tỉnh Yền Bái ma tang nả vịa tủm pua quản lý nả vịa côn dần lặc ók pày mương nọk phít phép, xòng ma tạ mi vịa dệt tẹt tiêng nẳng địa phường vạy niếu chưa côn dệt dượn, chiên páo níêu chưa côn dần tẹt tiêng puồng kìn đơi dú, báu lặc ók pày mương nọk phít phép. Nọk nặn ók, cạt kiên cắp pưng đờn vị mi chức quyên, cồng àn huyện xôn chính, phạt mằư cắp phèn côn phít tội cạ khài côn, tổ chức àu côn ók pày mương nọk phít phép”.

Ma tang quyên đối cắp Quốc tịch, Điều 2 Luật Quốc tịch tặt pùn:

1. Nẳng mương Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nàm, mỏi côn dần pọm mi quyên mi Quốc tịch. Cồng dần Việt Nàm báu chuốp thù xìa Quốc tịch Việt Nàm, xịk xìa san côn toi luông tặt pùn nẳng Điều 31 khòng Luật nị.

2. Hươn mương Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nàm lỏ hươn mương khòn chu chựa côn pọm kìn dú nẳng chu phổng lô Việt Nàm, chu thành niền khòng chu chựa côn pọm mi quyên châng piên ma tang quyên mi Quốc tịch Việt Nàm.

Xương nặn, vịa mi Quốc tịch Việt Nàm cọ báu pằn chék chựa côn kìn dú nẳng chu phổng lô cuồng mương Việt Nàm. Chu cồng dần báu chuốp thù Quốc tịch hư pọm châng piêng cằn ma tang quyên mi Quốc tịch Việt Nàm.

Toi luông tặt pùn, côn Việt Nàm cọ đảy phép mi Quốc tịch điều. Va côn Việt Nàm pày nhập Quốc tịch mương ứn hư đảy vang Quốc tịch Việt Nàm. Hák va, toi Luật Quốc tịch, hư mi san côn cọ đảy mi 2 Quốc tịch. Lung Trần Tuấn Anh, Công ty Luật Thiên Thanh, Đoàn Luật sư Ha Nội kẻ khày:

 “San côn nị đảy Chủ tịch mương Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nàm hẳư mi Quốc tịch Việt Nàm cuồng chơ đàng mi Quốc tịch ứn. Báu cọ côn Việt Nàm nẳng mương nọk cọ mi quốc tịch mương nọk hák va xò dú lau nẳng Việt Nàm, báu cọ côn mương nọk àu côn Việt Nàm cọ đảy mi Quốc tịch Việt Nàm, lẹo côn mương nọk đảy côn Việt Nàm nhẳn dệt lụk liệng cánh xò mi Quốc tịch Việt Nàm, pưng côn xương nặn chi mi 2 Quốc tịch bát điều Quốc tịch Việt Nàm cánh Quốc tịch mương nọk.

Toi luông tặt pùn nị, pi nọng chựa nọi côn cọ xương tênh mết chu cồng dần Việt Nàm pọm mi quyên mi Quốc tịch châng piêng xương cằn./.

VOV – Thành dịch

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan