Yền Bái tít tơn chík bók côn dần khâng chự phong nào cưm

-------------------

Tó pưng chu nào cưm xứp tàm pặt lông ma, Bàn uồn pa chự phong nào cưm pưng liêm báu đì cánh xáo hà cứu choi côn chọ nạn tỉnh Yền Bái cọ tặt pùn hẳư pừng Sở, ngành thành viền; pưng huyện, thị xã, thanh phố tủm pua nả vịa chiên páo vạy côn dần khâng chự phong nào cưm xương: nhẳn pao chự ún hẳư lăm mo, báu ók pày tang nọ lài chơ phạ nào cưm hại hức; báu đằng phay, chọk thán cuông hỏng báu mi lôm khảu….

Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yền Bái cọ tặt pùn hẳư pưng trương ép cánh ải êm pưng nọng học sinhg tủm pua pưng luông pùn chự  phong nào cưm hẳư học sình, lưn xưa lỏ đối cắp pưng nọng học sình kìn dú nội trú, bán trú nẳng phổng xùng, học sình hươn dảo pọ lài dạk cha. Pưng trương cọ báu pắt học sình nung xuổng xửa khòng hươn trương va xuổng xửa nặn báu nhẳn pao po ún; báu tổ chức pưng vịa dệt tang nọk chơ phạ nào cưm hại hức. Pả Lê Thị Bích Thuý, Phó Trưởng phọng Giáo dục đào tạo huyện Trấn Yền, tỉnh Yền Bái hẳư hụ:

 “Phọng giáo dục đào tạo cọ tặt pùn hẳư pưng hươn trương chự ún hẳư pưng nọng học sình toi luông hẳư học sình dú cuồng hỏng ép, lẹo tít tờn pưng làn nung po ún, hạng khằn, tư mụ, nhăm mạt, nhăm hai. Chiên páo hẳư ải êm pưng nọng học sình pồng chằư họt nả vịa nị chơ àu lụk làn ma trương, pồng chằư pảy chự pặc hanh hẳư pưng làn chơ dú hươn. Đối cắp pưng vịa dệt tang nọk cuồng pưng mự phạ nào cưm hại hức hư chi chiên pền pưng vịa dệt ứn cuồng hỏng ép”.

Ngành ỳ tế cọ tống páo hẳư côn dần cận pồng chằư họt chế độ dinh dưỡng cuồng pưng mự phạ nào cưm,lâng chự ún lắm mo; kìn dú nhẳn pao pẹk sằư vạy chự phong dịch bệnh, lưn xưa lỏ đối cắp côn thảu ké cánh làn nọi. Bác sỹ Nguyễn Thị Hường, Trưởng Khoa Nhi – Tổng hợp, Hươn dà Sản nhi tỉnh Ỳên Bái tặt pùn luông áp suối hẳư làn nọi cuồng pưng mự  nị:

 “Cuồng mua nào cưm nị tống páo lỏ báu pền áp hẳư pưng làn lài, phạ nào cưm hư 2, 3 mự chắng áp hẳư pưng làn tưa nưng thồi. Chơ làn nọi chuốp cưm hư mi xương chi chuốp chếp hại xảy nào. Mua nị pền pồng chằư chự ún hẳư pưng làn nọi cánh dón báu pền hẳư làn nọi ók pày tang nọk”.

Chu nào cưm nị danh bấng nhăng chi lạk hy. Tống páo hẳư côn dần cận khâng nung ún hẳư lăm mo, kìn po chất vạy mi pặc hanh đì nhất./.

Thừa Xuân – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan