San luông chự phong nào cưm hẳư tồ tảnh liệng

---------------------

1. Đối cắp cọk Bâng

Đảy mi phải bạt pảy chè, nhẳn pao báu hẳư lôm tỏng, cọk bâng lâng chơ khắư khồ, ún. Pi nọng pền dài kép sắư pựn cọk bâng vạy chự ún hẳư tồ tảnh liệng.

2. Dan pói tồ tảnh liệng ók tang nọk:

Pi nọng đảy lâng chơ lăm le quam páo luông họn nào phồn đét xương xư vạy mi kế hoạch pói pưng sắt sính ók tang nọk hẳư chọp xồm. Dón vịa pói tồ tảnh liệng ók tang nọk chơ phạ nào cưm cỏng 15 độ C.

Pưng mự phạ nào cưm hại hức cỏng 12 độ C hư báu đảy pói ók tảnh liệng tang nọk, lẹo đảy xằng cuồng cọk bâng vạy ngai đì cuồng vịa lăm đù, quản lý cánh đảy đằng phay phình ún hẳư tồ tảnh liệng, pi nọng mi xương xủ bóng điện dệt họn, bóng hồng ngoại báu cọ đằng phay, đằng thán, pi nọng pền pồng chằư chơ đằng phay đảy mi tang hẳư cuôn phay ók pày tang nọk vện ník xìa vịa tồ tảnh liệng chi báu hà chằư đảy, chơ đằng phay đảy đằng nẳng bón lắc phảy bạt, lắc chương khòng mi xương chi chuốp phay mảy ngai. Đối cắp pưng ngua quai pi nọng pền àu tay pán ma nung hẳư ngua quai vạy chự phong nào cưm.

3. Luông tảnh liệng, lăm đù

Đối cắp pưng mù: dệt bón hẳư tồ mù hỏ đối cắp tồ mù nọi đàng toi me. Báu suối tao cọk bâng báu cọ áp hẳư pưng mù cuồng pưng mự phạ nào cưm hại hức, nhiệt độ cỏng 12 độ C. Hẳư tồ mù kìn nặm pẹk, tứm ten pưng chất Vi ta min tổng hợp, men tiêu hoá quá sắư chương kìn toi luông chịk bók hẳư tang nọk phùng chương hang. Hăm kìn đảy mi tục po chất, po ím đối cắp tựng lan mù.

Đối cắp ngua quai: hẳư ngua quai kìn po ím, tứm ten nhả khèo hẳư ngua quai kìn. Xòng ma pi nọng đảy tứm ten chương kìn bột hẳư ngua quai kìn vạy ngua quai mi tứm pặc hanh chỏng đảy nào cưm.

Đối cắp pưng mự phạ nào cưm hại hức cận tổm nặm ún hẳư ngua quai kìn, hẳư nguai quai kìn tứm cừa vạy ngua quai chỏng đảy bệnh.

Nọk pưng luông pùn vạu nừa pi nọng cận chấp năm pưng luông pùn chự phong dịch bệnh hẳư tồ tảnh liệng, xương bao dà khả manh bệnh nẳng cọk bâng, tiềm tục po pưng tàng vắc xin men toi luông chịk bók khòng cờ quàn thú ỳ. Hạng mự lăm le tồ tảnh liệng vạy hụ hền, lợp tăn kẻ khày chơ hền ók pưng khù báu ngau pộ nào cưm, dịch bệnh dệt ók./.

Lai Châu – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan