Quyên châng piên cuồng vịa chôm hặp pưng vịa dệt vằn hoá

 

Hiến pháp pì 2013 cọ tặt pùn pưng luông pùn ma tang vằn hoá nẳng Điều 5, Điều 41, Điều 42. Xương nặn, chu côn, cuồng nặn mi pi nọng chựa nọi côn mi quyên đảy chôm hặp sắư pưng vịa dệt vằn hoá cánh pảy chự, chự hiềm pưng ngươn lang vằn hoá riềng; quyên đảy xủ cánh chiên cái quam pám xiềng cánh lựa chọn quam pák vạy tiện tô; quyên đảy hưởng pưng vịa vịa dệt vằn hoá. Cuồng nặn, quyên đảy chôm hặp sắư pưng vịa dệt vằn hoá đảy lỏ lỏ bón pâng vạy hẳư tựng côn mả khày lắm mo cọ xương cạt kiên cắp pưng côn ứn cuồng bản mương, đảy đù đì, pảy chự,  đảy hươn mương nhẳn pao chấp năm cài pừn luông tặt pùn “Chu côn pọm châng piêng tó pháp luật cánh báu chuốp pằn chék cuồng chu khù cuồng puồng kìn đơi dú”.

Chu côn dần pọm mi xương xủ pưng cốc ngươn xính khòng vằn hoá đảy hươn mương tẳng tánh, xương pưng bón ỉn muôn lài công, công viên, hươn vằn hoá, thư viện, phiềng tập tư, bảo tàng,… Pọm cắp nả vịa nặn puồng kìn đơi dú vằn hoá nhăng đảy hươn mương nhẳn pao chấp năm toi luông tặt pùn khòng Hiến pháp “Quyên nhẳn danh chựa côn khòng chảu, xủ quam pák, lựa chọn quam pák vạy tiện tô” khòng côn dần.

Toi pả Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ vằn hoá dần tộc, Bộ Vằn hoá, thể thào cánh dù lịch: vạy nhẳn pao quyên nị, Hươn mương hau báu xuấn to pùn ók pưng chỉa lai pháp luật chuyên ngành dệt bón pâng pháp lý hẳư vịa chấp năm quyên lẹo nhăng mi pưng chính sách, đề àn pảy chự cánh mả khày vằn hoá xương: Đề an chự hiềm cánh mả khày vằn hoá chựa nọi côn Việt Nàm họt mết pì 2020 toi quyết định số 127 khòng Thủ tướng Chính phủ, báu cọ luông tặt pùn khòng Bộ Giáo dục đào tạo ma tang vịa pùn ók khung bók quam pák chựa nọi côn hẳư cán bộ, cồng chức dệt vịa nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn; pảy chự cánh pếnh khày xuổng xửa nựa nung chựa nọi côn Việt Nàm cuồng dan khay nị.

Lưn xưa cuồng đề án mả khày kình tế xã hội phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng xùng đìn pu dan té pì 2021 – 2030 hư cọ dòm san ngon nuống pan vạy pảy chự cánh pếnh khày pưng ngươn lang vằn hoá cnáh quyên chôm hặp sắư pưng vịa dệt vằn hoá khòng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng đìn pu:

 “Xỏn hôm chấp năm Nghị quyết số 88 khòng Quốc hội ma tang phề duyệt đề án mả khày kình tế xã hội phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng xùng đìn pu dan té pì 2021 – 2030 vạy pảy chự cánh pếnh khày cựt đảy lang đì pưng ngươn lang chiên lang khòng chựa nọi côn vạy nho xùng mức đảy hưởng vằn hoá cánh pếnh khày vịa dệt chảu khòng pi nọng chựa nọi côn cuồng vịa tẳng tánh puồng kìn đơi dú vằn hoá”.

Hák va cọ cận pồng chằư, quyên đảy chôm hặp sắư puồng kìn đơi dú vằn hoá báu chư lỏ é dệt xằng cọ đảy, xương nặn, quyên nị mi xương đảy pháp luật tặt pùn cánh dón cuồng pưng chu vịa chảnh thí đảy tặt pùn nẳng điều 14 Hiến Pháp 2013, chảnh thí lỏ pưng vịa xương “Chơ cận hà ma tang tiêng àn Quốc phọng, tiêng àn bản mương, luông kìn dú khòng phủ côn cuồng bản mương, pặc hanh khòng côn dần”./.

VOV4 – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan