Luông chự phong bệnh hẳư côn thảu ké cuồng mua nào

 

San tàng bệnh côn thảu ké lâng pền cuồng mua nào ặn lỏ:

 

          Bệnh nằng khắư khồ: Phạ nào cưm,khắư khồ cuồng mua nào dệt hẳư nựa nằng mết lài nặm, báu mi lài hứa, nằng lâng pền kết. Pưa xương nặn, mua nào, côn thảu ké lâng chuốp nằng khắư khồ, ték, kèm toi căn cai. Mi chơ nằng nhăng cắm khửn.

          Bệnh chếp co tìn co mư: Phạ nào cưm côn thảu ké cọ lâng chếp co tìn co mư. 3 tàng bệnh ma tang chếp co tìn co mư côn thảu ké lâng pền cuồng mua nào cưm, chếp co tìn co mư, chếp đúk, chếp ền cánh bệnh gút.

          Chếp bốk co, chếp pót: Pưng manh bệnh dệt ók pưng tàng bệnh ma tang hà chằư chí pền ók lài pưa pặc hanh côn thảu dón lông báu xương đằư chỏng đảy cắp bệnh nạo, chơ nhiệt độ dón lông tắm.

          Vạy nhẳn pao pặc hanh cuồng mua nào, côn thảu ké pền pồng chằư chấp năm san luông pùn lằng nị:

          Chự ún hẳư lăm mo: Chăm va dú nẳng hươn báu cọ ók pày tang nọk, côn thảu ké cận nung po ún, đảy hạng khằn len, tư mụ len, vạy vện ník xìa chếp co, chếp pót. Hỏng dú đảy pẹk xằư sáng bàng hák va đảy ún, báu mi lôm tỏng. Pák tù, pák táng đảy mi phải pảy báu cọ mi ven pảy lôm va đảy hắp khảu khày ók lài tưa. Va báu mi vịa cận hà, côn thảu ké báu pền pày tang nọk phạ nào cưm. Tênh cưn va đảy tứn pày nọk pày na, côn thảu ké đảy nung po ún, đảy coi khày tù lẹo chắng ók pày. Đảy dệt xương vạu nừa va đảy tứn chạu tập tư thể dục. Vịa piến thái nhiệt độ văn lài mi xương chí chuốp lộm tài báu ngau.

          Kìn po chất: Côn thảu ké cận kìn tục po pưng tàng căm kìn mi chất bột bàn, chất đạm, lưn xưa lỏ chất pi choi lăm mo mi hanh chỏng đảy cắp phạ nào cưm. Chương kìn đảy dệt xúc đì, ón, pưới. Pền kìn lài pựa. Tứn chạu cánh pựa ngai đảy kìn chương kìn mi lài chất cánh pựa lanh đảy kìn lệch nọi cánh kìn mák nuối. Báu pền kìn ím lài, cánh báu kìn lài nặm vạy tênh cưn non đắp đì. Báu đảy kìn lảu vạy dệt ún lăm mo pưa chi dệt mạch lượt dứt ók, chơ ók pày tang nọk phạ nào cưm cọ hiểm hại lài.

          Tập tư lâng chơ: Tập tư thể dục, thể thao choi côn thảu ké kìn dú ngai, dón huyết áp cánh chất pi cuồng lượt. Côn thảu ké pền tập tư thể dục nẳng bón báu tỏng lôm, báu cọ tập ngày nẳng cuồng hươn chơ phạ nào cưm. Pi nọng pền pồng chằư tập tư hẳư côn ún khửn chắng kẻ xửa nào, tập pưng bai chọp xồm cắp pặc hanh khòng chảu.

Nừa nị lỏ san luông pùn choi côn thảu ké chự phong bệnh cuồng mua nào cưm. Vạy nhẳn pao mi po chất, mi pặc hanh chỏng đảy cắp bệnh nạo, mi xương kìn tứm nặm nôm dòm hẳư côn thảu ké, dón xìa nắc nưới, kìn khảu chẹp, non đắp đì./.

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan