Lang mon tánh tăm vịa dệt dượn khòng thành niền chựa nọi côn

 

          Coi pồng tựng hày lảu sắư cuồng hộp chỉa vạy phák hẳư khék kìn cuồng pưng mự chiềng, ai Y Knáp, ók pì 1989, chựa côn M’Nông, xã Ea Mro, huyện Cư M’ga, tỉnh Đắc Lắc hẳư hụ: chiềng pì nị khék xự lài lảu xưa vẹt sáư pì cài xương nặn ai đảy khék tứm tay hươn ma dệt toi.

          Lằng 2 pì tẳng cốc dệt lảu xá khòng chựa côn M’nông cánh àu chư lỏ lảu xá “Ama Tâm”, khay nị mỏi bườn ai khài ók chợ lạt té 30 – 50 hày lảu xá. Riềng dan chiềng pì nị, ai cọ nhẳn đảy đờn hang khửn họt 200 hày. Ai Y Knáp hẳư hụ, khék ma xự lảu xá nhương mự nhương lài cánh bón khài cọ nhương quảng ók, chính khù nị lỏ bón pâng vạy hẳư ai xứp tàm mả khày tứm vịa dệt lảu xá khògn chảu:

 “Va chảu pảnlảu xá xương luông dệt công nghiệp hư măn chi báu pék xương lảu xá té chạu khòng chựa côn chảu, xương nặn chảu đảy dệt toi luông té chạu té lài khòng chựa côn chảu. Khỏi mòng cong lằng nị chi khày quảng xưa mắư vịa dệt lảu xá nị vạy khài ók chợ lạt đảy lài xưa”.

Lài pì púk cánh lăm đù 6 héc ta cả phề hák va lang đì kình tế cọ báu đảy to đằư, dệt hẳư ai Y Cuông Mlô ók pì 1985, dú nẳng buôn Dhu, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ ngắm xút lài. Hák va ai cọ báu ngắm hồn cưn, ai Y Cuông cọ pày xáo hụ, ép học pưng luông dệt kình tế cựt đảy lang đì, chọp xồm cắp phổng nặm đìn khòng chảu. Pưa mi luông choi dừa khòng Thị đoàn cánh phọng kinh tế thị xã Buôn Hồ, bườn 7/2020, ai Y cuông cọ tánh ók tổ hợp tác xã tảnh liệng bẻ. Cắp ngon ngơn cốc choi dừa 70%, ai Y Cuông cọ xự 25 tồ bẻ chựa ma pằn hẳư 4 thành vìên khòng tổ hợp tác. Lằng 5 bườn tảnh liệng pưng bẻ cọ mả pẹ khửn họt 39 tồ. Ai Y Cuông danh tính, mỏi tồ bẻ me nưng mỏi chu ók đảy té 1 – 3 tồ lụk cánh pì nưng lỏ mi 2 chu, họt lả pì 2021 pưng bẻ khòng tổ hợp tác cọ chi lưn khửn cộp 4. Cắp ca khài té 115 – 130 păn mằn mỏi cần, hư ặn nị đảy đù lỏ luông dệt cựt đảy lang đì, khày ók luông dệt mắư hẳư phổng bản na.

 “Púk bồng hư toi mua nham, ca con chợ lạt hư báu đảy tẹt tiêng, chơ khửn chơ lông chảu báu hụ cón đảy xương nặn xum khỏi cọ quyết định chiên ma liệng bẻ. nọng pi xum khỏi cọ é khày quảng luông tảnh liệng nị pày họt pưng chua hươn ứn cuồng buôn vạy pi nọng tứm ten thù nhập”.

Ai Y Chinh Bkrông, nẳng Buôn Kala, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, đảy lài côn nóm cằm hụ họt pưa lang đì té luông dệt púk hết. Ai Y Chinh hẳư hụ: pì 2016 lằng chơ chôm hặp lớp bók púk hết nẳng Trùng tầm bók nghê huyện Krông Ana, ai quyết định củ 30 triệu mằn tẳng tánh hươn vạy púk hết, cắp luông quảng 100 thứak môn. Lằng 4 pì púk hết, ai cọ khảy quảng đảy tứm 3 hỏng hươn vạy púk hết măư cánh hươn nưng vạy toi chựa hết cắp luông quảng chi áo họt păn nưng thứak môn. Mỏi pì ai khài ók chợ lạt 5 tấn hết bào ngư cánh hết sò. Tà mả cựt đảy 150 triệu mằn mỏi pì. Toi Ai Y Chinh, khù ngai đì cuồng vịa púk hết lỏ dệt ngai, chương khòng vạy àu ma púk hết cọ hà ngai, bón khài hư tẹt tiêng lẹo báu cận hà lài côn dệt:

 “Khỏi ngắm lỏ báu mi xểm tang đằư ứn lỏ chảu đảy chóng hanh dệt kìn, khay nị lài tàng chương hay khòng na xương cả phề, hô tiều ca con khửn lông báu ngau, dệt cọ báu hền tà mả xằng, cọ mi to púk phắc, púk hết toi luông pẹk sằư nị hư chắng áu mi phằư chề, côn ma xự nhương mự nhương lài xưa, xương nặn khỏi cọ cạt kiên cắp nghê púk hết nị. cuồng dan pày nả khỏi mòng cong chi mi po ngơn cốc vạy khày quảng bón púk hết. khày quảng luông dệt cọ pọm cắp thù nhập khòng chua hươn chi lưn khửn”.

Ai Y Lê Pát Tơ – Phó Bí thừ Thường trực Tỉnh đoàn Đắc Lắc hẳư hụ: khay nị nẳng cuồng tỉnh cọ mi lài thành niền chựa nọi côn đàng mi pưng lang mon, mòng cong đảy choi dừa vạy mả khày kình tế. hák va, khù mi tẹ vịa tánh tăm vịa dệt dượn khòng pưng thành niền nị nhăng pọ lài dạk cha ma tang ngơn cốc, kỹ thuật, bón nặm đìn, hê mi luông cạt kiên,… hê mi luông dệt đằư dệt quảng nhắư, phân lài pọm dệt lệch nọi. Dan pày nả, Tỉnh đoàn chi xứp tàm cạt kiên cắp pưng cờ quàn mi chức quyên, pưng tô chức xã hội, mi pưng luông nhẳn danh, choi dừa hẳư pưng thành niền, lưn xưa lỏ thành niền chựa nọi côn tánh tăm vịa dệt dượn:

 “Vạy choi dừa hẳư thanh niền hư chu cấp bộ đoàn cuồng tênh cá tỉnh cọ lâng chơ mi pưng lớp chiên cái, pưng chu họp chà van vạy nho xùng luông hụ xiêng, lưn xưa lỏ piến thái lang ngắm vịa dệt khòng pưng bạn đoàn viền thanh niền cuồng vịa tánh tăm vịa dệt dượn. Pọm cắp nả vịa nặn pưng ngon ngơn cốc khòng Đoàn cài ngần hang chính sách xã hội cọ đảy chu cấp bộ đoàn tổ chức hẳư pưng đoàn viền thanh niền củ vạy mả khày kình tế. Pọm cắp nả vịa nặn nả vịa choi dừa tánh tăm vịa dệt dượn cài hội pưng côn tánh cạ khài nóm cằm cọ đảy Bàn Thường vụ tỉnh Đoàn chấp năm. Cài nặn cọ tạ đảy lài luông cạt kiên, xáo hà bón khài chương hang hẳư pưng bạn thành niền tánh tăm vịa dệt dượn”.

VOV – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan