Cựu chiến binh côn Dạo khảm khói xìa cặt cung

té dệt xuân, phảu đù pá

 

          Pày bộ đội dệt nghĩa vụ quân sự cài 2 pi, lả pi 1988, lung Tặng Văn Bình ók quân táo ma địa phương nẳng bản Suối Khem, xã Phiêng Luông huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ải êm thảu ké, lụk nhăng nọi, kinh tế hươn dảo lung chơ đàư cọ đút thiếu, cá pi cong thả sáư vịa púk khảu li, khảu hay. Cắp luông ngắm lỏ bộ đội báu đảy phép hồn cưn tó dạk cha, lung vên cưn chau lo sáo luông dệt dượn khảm khói xìa cặt cung hảu hươn dảo. Lung ngắm lỏ dệt, lung pọm lụk mia ók hanh khanh chàư củ lịnh ngơn cốc tà mà tắm khòng ngân hang dom sáư vịa púk pá cánh púk co kin mák, lung Bình tô: “ Cón nị puông kin luông dú pọ lai dạk cha, khỏi cọ chóng ép học luông dệt, củ lịnh ngơn cốc ngân hang púk co kin mák, púk co che cánh púk pá, họt khạy cọ đảy thu pít, tắt pẳm. Puông kin luông dú khỏi cọ mi kin mi nung, khỏi lâng choi pi nọng cuông bản co púk bồng, tô tảnh liệng, ngơn cốc dệt kin báu tính tà sằng.”

10 pi nị, nẳng ta đin pu cài 3 héc ta khòng chua hươn lung Tặng Văn Bình cọ đảy púk pưng tàng co au mạy, mạy póng, co che cánh họt khạy cọ tẳng cốc đảy tắt pẳm. Tang pu sảng hươn lung lỏ xuân co kin mák xương mák pục pứa khèo, mák kiểng canh, mák kiểng vinh pên mák pôi nga cọm, lài pi chăm nị hươn lung cọ khài mák đảy lài ngơn. Toi lung Bình; Khù cốc chính nhất cuông dệt dượn nông nghiệp lỏ đảy ép học xủ khoa học kỹ thuật sáư vịa dệt dượn. Pưa xương nặn, nẳng hay pu púk co kin mák, lung púk lài tàng co chựa máư, xủ men toi tặt pun kỹ thuật xương nặn pi đàư cọ hảu năng xuất xùng, păn pâng pày mỏi pi thu cài 14 tấn mák pục, mák kiểng, mák nghe cánh 5 tấn mák mặn hậu; Ta đin púk che chi áo họt héc ta nưng khòng hươn lung mỏi pi cọ thu pít đảy cài 25 tấn che nhọt; chi áo họt 2 héc ta púk co hịnh cánh co mạy póng khạy cọ tắt san khài. Xị xìa ngơn dom sáư mỏi pi chua hơn lung mi tênh mết ngơn thu đảy cài 500 triệu mằn.

Pi 2017, lung Tặng Văn Bình cọ xây máư lang hươn nưng quảng sáng, sự đảy lài chương xủ khòng dống panh ngơn chuông hong puông kin luông dú cánh mi ngơn phảy dom phák ngân hang. Cựt pên chua hươn hăng mi khòng xã Phiêng Luông, lung Bình lâng pông chàư choi dừa côn cặt cuông xã xương choi chựa phăng, ngơn cốc, chík bók luông dệt kin vạy pi nọng hựt khửn khảm khói xìa cặt cung. Lung Lý Trọng Sinh, côn nưng cuông lài chua hươn cuông xã đảy lung Bình choi dừa mả khày kinh tế tô: “ Chua hươn lung Bình lỏ chua hươn cốc khoẹ piến thái chựa phăn co púk bồng, dệt kin mi khoa học cánh cựt đảy ca con xùng. Lung Bình nhăng choi dưa khỏi cánh lài chua hươn cuông bản luông dệt kin xương choi chựa phăn co púk bồng, hảu củ ngơn cốc. Pưa xương nặn khay nị chua hươn khỏi cọ hăng mi, lài chua hươn cuông bản đảy lung Bình choi dừa xương nặn lụk lan cọ đảy pày ép xừ, xum khỏi dọn ơn lung Bình lài lọ.”

Cắp pưng luông cóp hôm xôm đáng cuông vịa piến thái chựa phăn co púk bồng, tổ tảnh liệng, lung Tặng Văn Bình đảy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhôm xỏng băng khen ma tang lang đi pộn dỏn cuông vịa mả khày kinh tế, lài pi diên đảu huyện Mộc Châu xưng nhọng cánh cựt pên cựu chiến binh pộn dỏn cuông há phong dệt dượn giỏi nẳng xã Phiêng Luông. Lung cánh tay hươn lâng lỏ ven xanh chấp năm đi pưng luông tang, chính sách khòng Đảng, pháp luật khòng hươn mương, chướng chưa lụk lan cuông bản dệt toi, cạt san tẳng tánh phông dân dú văn hoá. Lung Bàn Văn Quang, Bí thư, trưởng bản Suối Khem, xã Phiêng Luông va: “ Nẳng bản Suối Khem, xã Phiêng Luông mi chua hươn lung Tặng Văn Bình lỏ chua hươn pộn dỏn cuông vịa dệt dượn mả khày kinh tế., lai pi diên lâng cựt đảy chua hươn văn hoá. Lung đảy pi nọng tin chưa pưa lung lâng pa tuôn uôn cón cuông chu há phong, choi lài chua hươn mả khày hỏng dệt luông dượn.”

Cắp hùa chàư chóng hanh hựt khửn, luô  ng dệt dượn kinh tế khong cựu chiến binh Tặng Văn Bình đáng đảy lài po me pi nọng ép học năm toi./.

Chẻo Thu -TTTB

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan